ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 3

ทดสอบเว็บไซต์

8 พฤษภาคม 2562   #ทั่วไป

เว็บไซต์งานแนะแนวอยู่ระหว่างการปรับปรุง

ขอความร่วมมือนักเรียนกรอกข้อมูลการศึกษาต่อ

1 พฤษภาคม 2560   #ทั่วไป

ขอความร่วมมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (ต.อ. ๗๗) กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ในระบบระเบียนสะสม โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่ใช้เข้าเครือข่ายไร้สาย หรือบัญชีผู้ใช้ Facebook จากนั้นจึงกรอกข้อมูลให้ครบจนขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวในทุกหมวดหมู่

ทั้งนี้ กรณีที่นักเรียนที่ยังไม่ทราบสถาบันที่เข้าศึกษาต่อ หรือรอสอบคัดเลือกใหม่ในปีการศึกษาถัดไป ให้เลือกสถานะตามสภาพและอัพเดตข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ย... อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับเข็มพระเกี้ยว

23 มีนาคม 2560   #ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับเข็มพระเกี้ยว
ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสโมสรอาจารย์

** แจ้งนักเรียนให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ และสามารถแก้ไข แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านข้อความเพจ หรือเข้ามาติดต่อที่ห้องแนะแนว และนำหลักฐานมายืนยันด้วยคะ

***ผู้ที่ยังไม่นำหลักฐานยืนยันให้มาส่งที่ห้องแนะแนว
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 สิ้นสุดเวลา 16.00 น.
หากไม่ส่งเอกสารยืนย... อ่านต่อ

โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรม ปีการศึกษา 2559

27 กุมภาพันธ์ 2560   #ทั่วไป

ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเดินทางโดยรถไฟ กิจกรรมที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมากมาย เช่น การตักบาตรสาธิต ฟังธรรม ชมภาพปริศนาธรรม สนทนาธรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ นมัสการพระบรมธาตุไชยา ชมพิพิธภัณฑ์สถานไชยา ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่คุณครูยงยุทธ โรจนวรเกียรติ ห้องแนะแนว ตึก 2 อ่านต่อ