ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 3

ประชาสัมพันธ์ ; เชิญอบรมฯ โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฏหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 16

28 มีนาคม 2565   #ทั่วไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรม โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฏหมายระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 16 ระหว่างวันจันทร์ที่ 25-30 เมษายน 65 เวลา 08.00-17.30 น. รวม 31.50 ชั่วโมง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เบิกจ่ายค่าสมัครฯ จากงบประมาณของหน่วยราชการ ไม่ถือเป็นวันลาฯ
ค่าลงทะเบียน 4000 บาท ชำระเงินภายใน วันที่ 5 เมย.65
ค่าลงทะเบียน 5000 บาท ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 6 เมย.65... อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครพนักงาน ประจำสถานีบริการน้ำมันบางจาก

24 มีนาคม 2565   #ทั่วไป

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าปลีก น้ำมัน และร้านสะดวกซื้อ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา (เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน) เป็น พนักงาน part time พนักงานเติมน้ำมัน พนักงานทำความสะอาด
คุณสมบัติ
1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
รายได้ วันละ 331-486 บาท/วัน
ติดต่อ 081-929-3065 02-367-2652,56,57 อ่านต่อ

ปฏิทินงานทะเบียนวัดผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

8 กุมภาพันธ์ 2565   #ทั่วไป

ปฏิทินงานทะเบียนวัดผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัน/ เดือน/ปี รายการ
1-15 กุมภาพันธ์2565 ครูกรอกคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค
18 กุมภาพันธ์ 2565 วัดผลประมวลผลการเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2565 วัดผลเสนอผลการเรียนต่อผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติประกาศผลสอบออนไลน์
22 กุมภาพันธ์ 2565 วัดผลประกาศผลการเรียนด้วยระบบออนไลน์
23 กุมภาพันธ์2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้รับคะแ... อ่านต่อ

“มีเรื่องทุกข์ใจ ไม่รู้จะคุยกับใครดี”

18 มกราคม 2565   #ทั่วไป

“Therapist จิตอาสา” เป็นโครงการของชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย (CBT Alliance of Thailand หรือ CAT) ร่วมกับหลักสูตรปริญญาบัณฑิตสาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (Chula CBT) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบำบัดจิตใจด้วยจิตบำบัดแบบ CBT สำหรับประชาชนทั่วไป
.
CBT (cognitive behavioral therapy) คือจิตบำบัด (psychotherapy) ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับมากมายว่ามีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคซึม... อ่านต่อ

สัมมนา/workshop เทคนิคการสมัครเข้า Top U ฯ

13 มกราคม 2565   #ทั่วไป

งานแนะแนว จัดกิจกรรมสัมมนา/workshop เทคนิคการสมัครเข้า Top U และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อสมัครเข้า Top U
นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom ในวันที่ 13 มค 65 เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

Meeting ID: 810 7909 8477
Passcode: triam2022

link zoom : https://us02web.zoom.us/j/81079098477?pwd=YTRXY1FremUxVUdlQzBuMGxvS0JEQT09 อ่านต่อ

รับสมัคร : นักศึกษาใหม่ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564

22 พฤศจิกายน 2564   #ทั่วไป

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ภาค 2/2564
กำหนดการ
1 ธันวาคม 64-24 มกราคม 65 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง internet www.iregis2.ru.ac.th
Download ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ได้ที่ www.iregis2.ru.ac.th
1 ธันวาคม 64-14 มกราคม 65 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลางทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)... อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : A Real Delight University : SDU Open House 2021"

19 พฤศจิกายน 2564   #ทั่วไป

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมงาน A Real Delight University : SDU Open House 2021"
กำหนดการ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meetings
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://openhouse.dusit.ac.th/
ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ : www.dusit.ac.th
สมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ : www.tcas.dusit.ac.th อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : "Social Sciences Open House" 65

19 พฤศจิกายน 2564   #ทั่วไป

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในคณะสังคมศาสตร์ ด้วยระบบ TCAS 65
หลักสูตรปริญญาตรี 8 หลักสูตร และโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ 6 โครงการ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ทางคณะฯ จึงกำหนดจัดงาน กิจกรรมเปิดบ้านคณะสังคมศาสตร์ "Social Sciences Open House" 65 ผ่าน Facebook Live ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อแนะนำหลักสูตร
พบกันทาง... อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : ห้องให้คำปรึกษา ดูแลใจ TU CARE

11 พฤศจิกายน 2564   #ทั่วไป

TU CARE ห้องให้คำปรึกษา ดูแลใจ แบบออนไลน์ ในสถานการณ์ covic 19
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ในการจัดบริการให้คำปรึกษา กับผู้ที่มีความวิตกกังวล ภาวะเครียด ฯลฯ โดยทีมงานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักให้คำปรึกษา เชี่ยวชาญ
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จิตบำบัด แบบ CBT : Cognitive behavioral therapy จากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมัครเข้ารับบริการได้ที่ https://page.... อ่านต่อ

การเตรียมตัวให้ "พร้อม" สำหรับ TCAS65

29 ตุลาคม 2564   #ทั่วไป

1. เลือกอาชีพของตนเองที่ชอบทำ/อยากทำ และมีความถนัด/ความสามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ไม่ยากและมีความสุขในการทำ
2. เลือกหลักสูตรและสถาบันที่สอน/ฝึกให้เรามีสมรรถนะในการทำงานตามที่เราต้องการ
3. วางแผนการสมัครคัดเลือกให้สอดคล้องกับผลงานโดยคำนึงถึงความสามารถของตนเอง
- ผลงาน/กิจกรรม/ผลการเรียน/คะแนนสอบ
- เกณฑ์คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือกในรูปแบบ/รอบที่เหมาะสมกับตนเอง
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครคัดเลือก/การสอบคั... อ่านต่อ