แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) ด้วยตนเอง

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน
ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง จริงบ้าง จริง
1 ฉันพยายามจะทำตัวดีกับคนอื่น ฉันใส่ใจความรู้สึกคนอื่น
2 ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันนั่งนานๆ ไม่ได้
3 ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อย ๆ
4 ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น (ของกิน, เกม, ปากกา เป็นต้น)
5 ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสีย
6 ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามลำพัง
7 ฉันมักทำตามที่คนอื่นบอก
8 ฉันขี้กังวล
9 ใครๆ ก็พึ่งฉันได้ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ
10 ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย
11 ฉันมีเพื่อนสนิท
12 ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันทำให้คนอื่นทำอย่างที่ฉันต้องการได้
13 ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย
14 เพื่อนๆ ส่วนมากชอบฉัน
15 ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกไม่มีสมาธิ
16 ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และเสียความเชื่อมั่นในตนเองง่าย
17 ฉันใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า
18 มีคนว่าฉันโกหก หรือขี้โกงบ่อยๆ
19 เด็กๆ คนอื่นล้อเลียนหรือรังแกฉัน
20 ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อ, แม่, ครู, เด็กคนอื่น)
21 ฉันคิดก่อนทำ
22 ฉันเอาของคนอื่นในบ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่น
23 ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน
24 ฉันขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย
25 ฉันทำงานได้จนเสร็จ ความตั้งใจในการทำงานของฉันดี

ผลการประเมิน

ด้านอารมณ์: ?
ด้านความประพฤติ: ?
ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น: ?
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน: ?
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (จุดแข็ง): ?
คะแนนรวม (จุดอ่อน): ?