arrow_back หน้าหลัก

รับสมัครฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 13 มกราคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร
1.หลักสูตรภาษาไทยภาคปกติ รอบที่ 3 TCAS รอบ 3 Admission วันที่ 2-10 พ.ค.65 ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่ https://admission.engr.tu.ac.th/
2.โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรรมศาสตร์ TU-PINE
รอบที่ 2 โควตา วันที่ 12 ก.พ.65-31 มี.ค.65
รอบที่ 3 TCAS รอบ 3 Admission วันที่ 2-10 พ.ค.65 ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่ https://admission.engr.tu.ac.th/ และ https://tupine.engr.tu.ac.th/admission
3.โครงการหลักสูตจรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน TEP และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ TEPE
เปิดรับสมัครในรอบ Inter Admisssion
รอบที่ 2 Inter Program Admission 1 วันที่ 1-23 มี.ค.65
รอบที่ 3 Inter Program Admission 2 วันที่ 25 เม.ย.65-13 พ.ค.65
เปิดรับสมัครในรอบ TCAS
รอบที่ 2 TCAS รอบ 3 Admission วันที่ 2-10 พ.ค.65 ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่ https://admission.engr.tu.ac.th/ และ https://tupine.engr.tu.ac.th/admission

* มีทุนการศึกษา ให้สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT หรือ https://admission.engr.tu.ac.th/