ท่านพึงพอใจต่อการเข้าใช้เว็บไซต์งานแนะแนวมากน้อยเพียงใด
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดแววความถนัด
ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562

ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบวัดแววความถนัด ผ่านทางเว็บไซต์ https://wudwaew.sesao1.go.th ให้ครบทั้ง 10 ด้าน ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562อ่านต่อ

ทดสอบเว็บไซต์
ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562

เว็บไซต์งานแนะแนวอยู่ระหว่างการปรับปรุง

มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 3 พฤษภาคม 2560

เปิดรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560 นี้

---------------------------------------------------

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

1. จบ (หรือคาดว่าจะจบ) การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. มีคะแนน TOEFL PBT 550, iBT 80 หรือ IELTS 5.5

3. มีผลการเรียนรวม G.P.A. 2.64 (80%) ขึ้นไปรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้การเปิดรั...อ่านต่อ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 3 พฤษภาคม 2560

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต (เอเชียศึกษา)

นักเรียนที่สนใจสมัครได้

** ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.su.ac.th/index.php อ่านต่อ

ขอความร่วมมือนักเรียนกรอกข้อมูลการศึกษาต่อ
ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 1 พฤษภาคม 2560

ขอความร่วมมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (ต.อ. ๗๗) กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ในระบบระเบียนสะสม โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่ใช้เข้าเครือข่ายไร้สาย หรือบัญชีผู้ใช้ Facebook จากนั้นจึงกรอกข้อมูลให้ครบจนขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวในทุกหมวดหมู่ทั้งนี้ กรณีที่นักเรียนที่ยังไม่ทราบสถาบันที่เข้าศึกษาต่อ หรือรอสอบคัดเลือกใหม่ในปีการศึกษาถัดไป ให้เลือกสถานะตามสภาพและอัพเดตข้อมูลเมื่อมีการเปลี...อ่านต่อ