กำหนดการทดสอบ TU-GET (PBT)แบบออนไลน์

12 ตุลาคม 2564   #กิจกรรมการศึกษา

TU-GET (PBT): ประกาศแจ้งกำหนดการสอบ TU-GET (PBT) แบบออนไลน์ สำหรับรอบที่มีการเลื่อนการสอบ ผู้สมัครสามารถดูกำหนดการสอบใหม่ได้ในระบบหรือในโพสด้านล่าง
ขั้นตอนการสอบ TU-GET (PBT) ออนไลน์
1. เจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มยืนยันการเข้าสอบ ให้ผู้สมัครแต่ละคนทางอีเมลและ SMS กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2564
2. ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์การสอบ ดังนี้
- คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุค 1... อ่านต่อ

TCAS65 mahidol

12 ตุลาคม 2564   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัมหิดล รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS65 ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยมหิดล รับจำนวนทั้งสิ้น 5,370 ที่นั่ง จาก 20 คณะ 5 สถาบันสมทบ
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในปีนี้มีการรับ 2 รอบย่อย คือ
รอบ 1/1 ตั้งแต่ 15 ต.ค.-5พ.ย. 64
รอบ 1/2 ตั้งแต่ 1 ธ.ค.-24 ธ.ค. 64
เพิ่มขั้นตอน "การยืนยันสิทธิ์ภายใน" ผ่านระบบ MU-TCA... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ siit online roadshow ep5

9 ตุลาคม 2564   #กิจกรรมการศึกษา

Sirindhorn International institute of Technology จัดกิจกรรมแนะนำสถาบัน หลักสูตร ทุนการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ online road show ep.5 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา13.00-15.00 น. ผ่าน zoom โดยสแกน. QRCode ตามภาพด้านล่าและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่.... https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBKvHk_6TOlktWQKubuyIro0WNE-Lf7NlycRMddUIb399rbg/viewform อ่านต่อ

กิจกรรม MDCU Road Show 2021

23 กันยายน 2564   #กิจกรรมการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ . แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม การสนับสนุนงานวิจัยของนิสิต การเสนองานวิจัยของนิสิตทั้งในและต่างประเทศและการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้พิจารณาในการเลือกสถาบันการศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล vdo conference บน application zoom ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น อ่านต่อ

โควต้าพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สมโภช 2565

23 กันยายน 2564   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ฯ ให้โควต้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุระกิจใน 11 สาขา
คุณสมบัติ GPAX 2.25-2.50
จำนวนรับ สาขาวิชาละ 5 คน
กำหนดการสมัคร ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
สมัครที่ : สแกน QR Code และกรอกข้อมูล
ติดต่อสอบถาม : สนง.คณบดี โทร 02-. . 222-2814ต่อ 5350 อ่านต่อ