ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
 • เตรียมความพร้อม สอบชิงทุนการศึกษาต่อ
 • แนะแนว แพทย์รามา
 • แนะแนว แพทย์จุฬา
 • Triam Grow
 • แนะแนวการศึกษาต่อ Osaka University
 • แนะแนวการศึกษาต่อ Hokkaido university และ Kyoto university of advanced science
 • career talk : Health care
 • career talk : Health care
 • นักเรียนทุนรัฐบาลไทย และทุนรัฐบาลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
 • Open House UIC
 • อบรม "How to make students happy"
 • นักเรียนทุน HKU
 • นักเรียนทุน University of TORONTO
 • นักเรียนทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565
 • Professor Bennett Yim, Director of Undergraduate Admissions and Intenational Student Exchange UHK
 • เตรียมความพร้อม สอบชิงทุนการศึกษาต่อ
 • เตรียมความพร้อม สอบชิงทุนการศึกษาต่อ
 • เตรียมความพร้อม สอบชิงทุนการศึกษาต่อ
 • แนะแนว" แพทย์จุฬาฯ

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ะ

 • แนะแนว แพทย์ศิริราช

งานแนะแนว ขอความร่วมมือนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาทุกรุ่น ตอบแบบสอบถามคุณลักษณะทางอาชีพ (โครงการ “คลังอาชีพ ต.อ.”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคุณลักษณะทางอาชีพของนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางอาชีพ สำหรับพัฒนาศักยภาพการวางแผนอาชีพและศึกษาต่อของนักเรียน และเพื่อจัดทำทำเนียบที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ Korea Uneversity

10 มิถุนายน 2567   #การศึกษาต่อ

Korea Uneversity แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รายละเอียดตามภาพ

สมัครสอบ EJU ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

27 พฤษภาคม 2567   #ทั่วไป

OJSAT สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น กำหนดการรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567]
การสมัคร EJU. ทางไปรษณีย์ (วันที่ 1 กรกฎาคม – 26 กรกฎาคม 2567)
สอบวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567
วิธีการสมัครสอบEJU ทางไปรษณีย์ปฏิบัติดังนี้
1. กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์ค่าสมัคร 489 บาท(ค่าสมัคร 469 บาท และค่าส่งใบสมัคร 20 บาท)
โอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย พหลโยธิน เลขที่บัญชี 014-268642-9
ชื่... อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบ “AKU Design Contest 2024”

24 พฤษภาคม 2567   #ทั่วไป

ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีใจรักในการออกแบบร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงาน “AKU Design Contest 2024” จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อชิงโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปใช้เป็นผลงานในแฟ้มสะสมผลงานในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
- นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัยมศึกษาตนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ส่งผลงานเดี่ยวในนามบุคคลเท่านั้น
- สา... อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน OEG รุ่นที่ 32 ประจำปี 2568-2569

20 พฤษภาคม 2567   #ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน OEG รุ่นที่ 32 ประจำปี 2568-2569
ณ ประเทศแถบอเมริกาเหนือ ประเทศแถบยุโรป และประเทศแถบเอเชีย


เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 1 จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 อ่านต่อ

โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี

20 พฤษภาคม 2567   #ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอาเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ.2568-2569)

เปิดรับสมัครสอบ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์ สอบชิงทุน โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES

20 พฤษภาคม 2567   #ทั่วไป

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2568-2569)
โดยมีทุนเต็มจำนวน 2 ทุน ณ ประเทศอเมริกาและฟินแลนด์ และทุนอื่นๆ

เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 อ่านต่อ

ทุนการศึกษา ICCR ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568

20 พฤษภาคม 2567   #การศึกษาต่อ

ด้วยรัฐบาลอินเดีย โดยสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ICCR ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568
สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ

ระยะเวลาในการสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 อ่านต่อ