กิจกรรม MDCU Road Show 2021
ประเภท: กิจกรรมการศึกษา เมื่อ 23 กันยายน 2564

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ . แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม การสนับสนุนงานวิจัยของนิสิต การเสนองานวิจัยของนิสิตทั้งในและต่างประเทศและการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้พิจารณาในการเลือกสถาบันการศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล vdo conference บน application zoom ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น อ่านต่อ

โควต้าพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สมโภช 2565
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 23 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ฯ ให้โควต้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุระกิจใน 11 สาขา
คุณสมบัติ GPAX 2.25-2.50
จำนวนรับ สาขาวิชาละ 5 คน
กำหนดการสมัคร ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
สมัครที่ : สแกน QR Code และกรอกข้อมูล
ติดต่อสอบถาม : สนง.คณบดี โทร 02-. . 222-2814ต่อ 5350 อ่านต่อ

TCAS65 รอบที่ 1 (Portfolio) แพทย์ จุฬาฯ
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 17 กันยายน 2564

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

สามารถดูรายะเอียดได้ที่ https://admission.md.chula.ac.th/
หรือสอบถาม โทร. 02 256 4454 (08.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

#DEK65 #TCAS65 #PORT65 #mdcu #แพทย์จุฬาฯ อ่านต่อ

อาชีพทันตแพทย์
ประเภท: แนะนำอาชีพ เมื่อ 16 กันยายน 2564

ทันตแพทย์ (ภาษาอังกฤษ ; Dentist) คือ แพทย์ผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แก่ประชาชน ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และความผิดปกติต่างๆ ภายในช่องปาก ซึ่งสุขภาพปากและฟันที่ดี จะนำไปสู่สุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดี เพราะสัญญาณของโรคร้ายแรงบางอย่าง มักแสดงอาการโดยเริ่มจากเกิดความผิดปกติภายในช่องปากก่อนเป็นอันดับต้นๆ
สาขาของทันตแพทย์เฉพาะทางในไทย
สาขาทันตกรรมทั่วไป
สาขาทันตกรรมประดิษ... อ่านต่อ

แนะนำหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภท: กิจกรรมการศึกษา เมื่อ 16 กันยายน 2564

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 https://admission.md.chula.ac.th/
หรือสอบถาม โทร. 02 256 4454 (08.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ได้ที่ https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity/videos/279846813690164/ อ่านต่อ