ประชาสัมพันธ์ดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 (TCAS63)
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 23 มิถุนายน 2563

สอบตรง รอบพิเศษ มหิดลอินเตอร์(MUIC) จะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.muic.mahidol.ac.th

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดแววความถนัด
ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562

ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบวัดแววความถนัด ผ่านทางเว็บไซต์ https://wudwaew.sesao1.go.th ให้ครบทั้ง 10 ด้าน ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562อ่านต่อ

ทดสอบเว็บไซต์
ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562

เว็บไซต์งานแนะแนวอยู่ระหว่างการปรับปรุง

มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 3 พฤษภาคม 2560

เปิดรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560 นี้

---------------------------------------------------

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

1. จบ (หรือคาดว่าจะจบ) การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. มีคะแนน TOEFL PBT 550, iBT 80 หรือ IELTS 5.5

3. มีผลการเรียนรวม G.P.A. 2.64 (80%) ขึ้นไปรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้การเปิดรั...อ่านต่อ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 3 พฤษภาคม 2560

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต (เอเชียศึกษา)

นักเรียนที่สนใจสมัครได้

** ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.su.ac.th/index.php อ่านต่อ