ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

งานแนะแนว ขอความร่วมมือนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาทุกรุ่น ตอบแบบสอบถามคุณลักษณะทางอาชีพ (โครงการ “คลังอาชีพ ต.อ.”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคุณลักษณะทางอาชีพของนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางอาชีพ สำหรับพัฒนาศักยภาพการวางแผนอาชีพและศึกษาต่อของนักเรียน และเพื่อจัดทำทำเนียบที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กิจกรรมแนะแนว บูรณาการ ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ เวลา 1 ชั่วโมง

23 พฤษภาคม 2565   #หน่วยที่ 1 การรู้จัก เข้าใจตนเองและผู้อื่น

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
ปฐมนิเทศ การชี้แจงเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพันที่จะร่วมทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านส่วนตัวและสังคม อาชีพ และการศึกษา ภายใต้ความศรัทธา ไว้วางใจในการอยู่ร่วมกันในคาบแนะแนวตั้งแต่ต้น
2. สาระการเรียนรู้
2.1 ความสำคัญของการปฐมนิเทศ
2.2 คำอธิบายรายวิชา ก 30991... อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : Qigong เคล็ดวิชาอมตะ ศาสตร์ล้ำสมัยไร้กาลเวลา"

19 พฤษภาคม 2565   #ทั่วไป

: ร่างกาย​ไม่แข็งแรง​ มีโรคประจำตัว​ เรื้อรัง
: สนใจว่า "ลมปราณ" และ "กำลัง​ภายใน" ที่สืบทอดมากว่า 3,000 ปี มีจริงหรือไม่? ทำได้​อย่าง​ไร?
: สนใจว่า "เคล็ดวิชาอมตะ" ย้อนวัย มีจริงหรือไม่?
: ตั้ง​ใจค้นหา​ความลับของ "ชีวิต" และ "จักรวาล"

ฝ่ายวิชาการ​ สนตอ. ขอเชิญ​ชวนคุณมาร่วมเจาะลึกศาสตร์​แห่งชี่กง (Qigong)​ ในมุมมอง​ของ​วิทยาศาสตร์​ปัจจุบัน​ สู่หนทางการบำบัดแห่งอนาคตเพื่อ​คนยุคใหม่​อย่างยั่งย... อ่านต่อ

ประกาศฯ การรายงานผลการศึกษาต่อฯ

19 พฤษภาคม 2565   #การศึกษาต่อ

ขอความร่วมมือนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 82 ทุกคน เข้าระบบ ระเบียนสะสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลสถานะ และผลการศึกษาต่อ ที่ https://cumulative.triamudom.ac.th/ อ่านต่อ

TCAS65 สาธิตขั้นตอนยืนยันสิทธิ์

15 พฤษภาคม 2565   #การศึกษาต่อ

17 พค 65 17.00 น สาธิตขั้นตอนยืนยันสิทธิ์ รอบ 3 admissions 65

TCAS65 : สาธิตการสมัครคัดเลือก รอบ3 admission

1 พฤษภาคม 2565   #การศึกษาต่อ

วิดีโอ สาธิตขั้นตอนการสมัครคัดเลือก TCAS65 รอบ 3 Admission คลิก https://www.facebook.com/CUPTmytcas/videos/5184764908306249/