arrow_back หน้าหลัก

Triam' สอนสรุปฯ สอบเข้า มหา'ลัย

ประเภท: เตรียมสอบ เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565

งานแนะแนวขอเชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมฟังสรุป เตรียม’สอบเข้า มหา’ลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ EP.13 Meeting : 92443974199 Passcode : Triamudom
https://zoom.us/j/92443974199?pwd=K3pIZmVFTGlwVXMvb3FTcEVhMW4yQT09