arrow_back หน้าหลัก

Triam' สอนสรุปฯ สอบเข้ามหา'ลัย

ประเภท: เตรียมสอบ เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2565

งานแนะแนวขอเชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมฟังสรุป เตรียม’สอบเข้า มหา’ลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ EP.14