arrow_back หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครพนักงาน ประจำสถานีบริการน้ำมันบางจาก

ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 24 มีนาคม 2565

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าปลีก น้ำมัน และร้านสะดวกซื้อ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา (เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน) เป็น พนักงาน part time พนักงานเติมน้ำมัน พนักงานทำความสะอาด
คุณสมบัติ
1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
รายได้ วันละ 331-486 บาท/วัน
ติดต่อ 081-929-3065 02-367-2652,56,57