arrow_back หน้าหลัก

ทุน Fulbright Foreign Language TeacheAssistant Program : FLTA 66

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 28 มีนาคม 2565

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุน ทุน Fulbright Foreign Language TeacheAssistant Program : FLTA ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อไปสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (9 เดือน)
กำหนดการ 7 มีนาคม-30 พฤษภาคม 2565
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีไทย ไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาใน สหรัฐอเมริกา
2. เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ไม่เกิน 35 ปี
3. TOEFL 79 IBT หรือ IELTS 6.0
4. มีความเป็นผู้นำ ฯ
การสมัตร : ดาวน์โหลด ระเบียนการได้ทางเว็บไซต์ [email protected]
ยื่นใบสมัครทางออนไลน์ ที่ http://apply.iie.org/flta2023