arrow_back หน้าหลัก

ทุนการศึกษาต่อ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 29 มีนาคม 2565

ศูนย์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฝูเจียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับสมัครทุน
-ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน (1ปี)
-ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ (4ปี)
ระยะเวลา สมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดทุน ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1MZJ1TAjX58xmzuYyqGISDC_k7L2LR1Z1/view?usp=drivesdk