arrow_back หน้าหลัก

TCAS65 : ปรับปฏิทินยืนยันสิทธิ์ฯ

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 27 เมษายน 2565

TCAS65: ปรับปฏิทินการยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์รอบ 2 และการรับสมัครรอบ 3
- ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 2 จากเดิม 4 พ.ค. 65 เป็น 9 พ.ค. 65
- ยืนยันสิทธิ์รอบ 2 ในระบบ TCAS65 จากเดิม 4 - 5 พ.ค. 65 เป็น 9 - 10 พ.ค. 65
- สละสิทธิ์รอบ 2 สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 หรือ 2 จากเดิม 6 พ.ค. 65 เป็น 11 พ.ค. 65
- สมัครคัดเลือกรอบ 3 ในระบบ TCAS65 จากเดิม 2 - 10 พ.ค. 65 เป็น 2 - 12 พ.ค. 65
- ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 ไม่เปลี่ยนกำหนดการ คือ 18 พ.ค. 65
- ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 ในระบบ TCAS65 ไม่เปลี่ยนกำหนดการ คือ 18 - 19 พ.ค. 65