arrow_back หน้าหลัก

มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 3 พฤษภาคม 2560

เปิดรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560 นี้
---------------------------------------------------
คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร
1. จบ (หรือคาดว่าจะจบ) การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีคะแนน TOEFL PBT 550, iBT 80 หรือ IELTS 5.5
3. มีผลการเรียนรวม G.P.A. 2.64 (80%) ขึ้นไป

รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้

การเปิดรับคัดเลือกนักศึกษากรณีพิเศษ
https://drive.google.com/…/0B9SM-FaHSDF_d1I0c3ZVVEFQZk…/view

เอกสารประชาสัมพันธ์
https://drive.google.com/…/0B9SM-FaHSDF_ajBoeXJOa0xaUH…/view

รายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษาหลังเข้าเรียน
https://drive.google.com/…/0B9SM-FaHSDF_bmZqQkZHRUs0cU…/view

สอบถามเพิ่มเติม : [email protected]
โทร : 064 128 3886