arrow_back หน้าหลัก

TCAS66 : รอบ 1-2 เกณฑ์ขั้นต่ำ มธ

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565

มหาวิธรรมศาสตร์ประกาศ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ใน TCAS66. รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และรอบ 2 โควต้า คลิ๊กดูที่ https://www.tuadmissions.in.th/img/2022072009363815.pdf ในโครงการต่อไปนี้
.
✅โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
✅โครงการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
✅โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
✅โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน. และ สสวท.)
✅โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา
✅โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

#Thammasat #TU89