arrow_back หน้าหลัก

ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม ครั้งที่ 21

ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 18 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม ครั้งที่ 23 วันที่ 23-25 ตุลาคม 65 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน สมัครค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม ครั้งที่ 23
รับสมัครออนไลน์ 1 สิงหาคม -11 กันยายน 65
ที่เว็บไซต์ Facebook "Meddream : ค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลงใช้จ่ายในการสมัคร 80 บาท
ค่าธรรมเนียมการเข้าค่าย 900 บาท
ค่าที่พัก เริ่มต้นที่คนละ 800 บาท
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 1 ตุลาคม