arrow_back หน้าหลัก

ทุนการศึกษา: ทุน Audrey A. Brinkman Memorial ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ USA ปี 2022-2223

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 29 สิงหาคม 2565

Indiana University Bloomington เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ จัดอยู่ในกลุ่ม R1: Doctoral Universities ที่มีการวิจัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ทุน Audrey A. Brinkman Memorial Undergraduate Scholarships เป็นทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี ที่ USA เพื่อดึงดูดและสนับสนุนนักศึกษาดีเด่น
คุณสมบัติ:
– มีผลการเรียนดี
– นักศึกษาจากทุกสัญชาติ
– ลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย
– ไม่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
– ทุนนี้สามารถต่ออายุได้หากผู้รับทุนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเงื่อนไขของสถาบัน
วิธีสมัคร:
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่ https://kelley.iu.edu/programs/undergrad/scholarships/scholarship-details.html?id=303

หมดเขตรับสมัคร:
1 พฤศจิกายน 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม:
Audrey A. Brinkman Memorial Undergraduate Scholarships 2022