arrow_back หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 (TCAS63)

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 23 มิถุนายน 2563

สอบตรง รอบพิเศษ มหิดลอินเตอร์(MUIC) จะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.muic.mahidol.ac.th