arrow_back หน้าหลัก

กิจกรรมค่าย : workshop TCAS1 "สืบสานสถาปัตยกรรมไทย"

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 16 กันยายน 2565

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายปฏิบัติการ (workshop) TCAS1 "สืบสานสถาปัตยกรรมไทย"
(นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาแล้วไม่เกิน 1 ปี)
กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
-ใครได้รางวัล ใช้ยื่น TCAS รอบที่ 1 ได้
ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการ สามารถนำประกาศนียบัตรไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ผ่านระบบ TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ได้
สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครเพียง 50 คนเท่านั้น!
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-24 กันยายน 2565
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน google form ได้ที่
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeAsdNF2.../viewform
อ่านเอกสารคำชี้แจงประกอบการสมัครได้ที่
https://drive.google.com/.../1bC2tqpbDUEuGkCFQPmj.../view...
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กล่องข้อความ (inbox) ของ facebook page : สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ direct message ของ instagram : thaiarch.chula