arrow_back หน้าหลัก

ทุนรัฐบาลไทย (ทุน ก.พ.) ประจำปี 2566

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 19 กันยายน 2565

ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2566 ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป

กำหนดการสอบแข่งขันทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับสมัครตั้งแต่ 19 กันยายน - 25 ตุลาคม 2565 สมัครสอบ << คลิ๊ก http://scholar2.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=mWgkwIbYOzQ%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d

กำหนดการ
https://drive.google.com/file/d/1gfMe8Cz2MCY_GSpbohfV9CTZOf6LSJaW/view?usp=sharing

หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสม้ัครรับทุน (แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1) New
กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566
ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2566