arrow_back หน้าหลัก

ทุนศึกษาต่อ University of Toronto 2023

ประเภท: ทุนการศึกษา เมื่อ 3 ตุลาคม 2565

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามแนบเพื่อคัดเลือกนักเรียน และเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือกทุน Lester B. Pearson International Scholarship, University of Toronto

*** ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดการรับสมัครและสมัครได้ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น (นักเรียนที่ส่งเอกสารล่าช้ากว่ากำหนดจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูแนะแนวประจำห้องเรียน***