arrow_back หน้าหลัก

TCAS66 สมัครสอบ TPAT วันสุดท้าย

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2565

UPDATE: จำนวนที่นั่งเหลือ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น.
การสมัครสอบ สำหรับ CBT (Computer-Based Test)
รอบ 2 (ที่นั่งว่าง) เท่านั้น!
เฉพาะรายวิชา TPAT2, TPAT4 และ TPAT5