arrow_back หน้าหลัก

รับสมัครเพื่อเสนอชื่อฯ ศึกษาต่อ UBC

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 11 ตุลาคม 2566

นักเรียนม. 6 ที่สนใจสมัครคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อให้ได้รับการพิจารณาศึกษาต่อที่ The University of British Columbia ดูรายละเอียดตามภาพ