arrow_back หน้าหลัก

ทุนการศึกษา ICCR ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 20 พฤษภาคม 2567

ด้วยรัฐบาลอินเดีย โดยสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ICCR ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568
สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ

ระยะเวลาในการสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567