arrow_back หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ สอบชิงทุน โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES

ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 20 พฤษภาคม 2567

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2568-2569)
โดยมีทุนเต็มจำนวน 2 ทุน ณ ประเทศอเมริกาและฟินแลนด์ และทุนอื่นๆ

เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567