arrow_back หน้าหลัก

โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี

ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 20 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอาเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ.2568-2569)

เปิดรับสมัครสอบ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2567