arrow_back หน้าหลัก

ขอความร่วมมือนักเรียนกรอกข้อมูลการศึกษาต่อ

ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 1 พฤษภาคม 2560

ขอความร่วมมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (ต.อ. ๗๗) กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ในระบบระเบียนสะสม โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่ใช้เข้าเครือข่ายไร้สาย หรือบัญชีผู้ใช้ Facebook จากนั้นจึงกรอกข้อมูลให้ครบจนขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวในทุกหมวดหมู่

ทั้งนี้ กรณีที่นักเรียนที่ยังไม่ทราบสถาบันที่เข้าศึกษาต่อ หรือรอสอบคัดเลือกใหม่ในปีการศึกษาถัดไป ให้เลือกสถานะตามสภาพและอัพเดตข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียน

ระเบียนสะสม