arrow_back หน้าหลัก

กิจกรรมแนะแนว 5.2 เสวนาฯ 'ระบบ TCAS65' เวลา 2 ชั่วโมง

ประเภท: หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2564

การเสวนาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการเข้าศึกษาต่อ 'ระบบ TCAS65' โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564 ผ่าน Zoom Meeting
- แนวทางการสมัครผ่านระบบ TCAS รอบ 1-4
- การบริหารจัดการสิทธิ์
- เคลียร์ทุกข้อสงสัย

รับชมได้ทาง : https://youtu.be/27nomR9m0kM