arrow_back หน้าหลัก

การเตรียมตัว สมัครสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ปี 2565

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564

นักเรียน ม.6 เตรียมตัวลงทะเบียน ใน https://www.mytcas.com/ เพื่อสมัครสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ปี 2565
1. ค้นหาข้อมูลหลักสูตร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก ที่เปิดรับในรอบ 1- 3 ที่ www.mytcas.com โดยพิมพ์ชื่อหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัย ที่ “ค้นหาข้อมูลที่ต้องการศึกษา” ตั้งแต่
19 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
2.ศึกษา เกณฑ์การคัดเลือกศึกษาต่อในคณะ/มหาวิทยาลัยที่สนใจ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย “ประกาศรับสมัครฯ..”
3.สรุป รายวิชา “สอบกลาง” GAT PAT 9 วิชาสามัญ
4.ดูปฏิทินการสอบกลาง กำหนดการสอบ ตารางสอบ ที่ https://www.mytcas.com/news/announcement-61
5. ค้นหาสนามสอบสำหรับ GAT/PAT และ 9วิชาสามัญ ที่ https://www.mytcas.com/venues  คลิกเมนู สนามสอบ โดยค้นหาจาก “ชื่อสนามสอบ” หรือ “รายวิชาสอบ” หรือ “ที่อยู่ของสนามสอบ” (จังหวัด และ/หรือ อำเภอ) ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 64 เป็นต้นไป
6.ลงทะเบียนในระบบ TCAS 65 ที่ www.student.mytcas.com โดยใส่ เลขบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน 9 ธันวาคม 64เป็นต้นไป