arrow_back หน้าหลัก

เตรียม' TCAS 65 : 9 ธันวาคม 64 เริ่มลงทะเบียน เข้าระบบ TCAS65

ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564

ให้นักเรียนม.6 ที่ประสงค์ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ เข้าลงทะเบียนไว้ในระบบคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย หรือ TCAS65 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไปใช้เลขบัตรประชาชน ในการยืนยันตัวตนในระบบ เพื่อเตรียมตัวสมัครสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ในเว็ปไซต์ https://www.mytcas.com/