arrow_back หน้าหลัก

Triam' สอนสรุปเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหา'ลัย

ประเภท: หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา เมื่อ 12 มกราคม 2565

นักเรียน ม.6 สามารถชมวีดิโอ สอนสรุปเนื้อหา ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์ EP.3 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย