หน้าที่ 2

ขอความร่วมมือนักเรียนกรอกข้อมูลการศึกษาต่อ
ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 1 พฤษภาคม 2560

ขอความร่วมมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (ต.อ. ๗๗) กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ในระบบระเบียนสะสม โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่ใช้เข้าเครือข่ายไร้สาย หรือบัญชีผู้ใช้ Facebook จากนั้นจึงกรอกข้อมูลให้ครบจนขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวในทุกหมวดหมู่ทั้งนี้ กรณีที่นักเรียนที่ยังไม่ทราบสถาบันที่เข้าศึกษาต่อ หรือรอสอบคัดเลือกใหม่ในปีการศึกษาถัดไป ให้เลือกสถานะตามสภาพและอัพเดตข้อมูลเมื่อมีการเปลี...อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับเข็มพระเกี้ยว
ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 23 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับเข็มพระเกี้ยว

ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสโมสรอาจารย์** แจ้งนักเรียนให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ และสามารถแก้ไข แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านข้อความเพจ หรือเข้ามาติดต่อที่ห้องแนะแนว และนำหลักฐานมายืนยันด้วยคะ***ผู้ที่ยังไม่นำหลักฐานยืนยันให้มาส่งที่ห้องแนะแนว

ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 สิ้นสุดเวลา 16.00 น.

หากไม่ส่งเอก...อ่านต่อ

งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ประเภท: กิจกรรมทางการศึกษา เมื่อ 23 มีนาคม 2560

จะมีทุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาแนะนำ

ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ อมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวโครงการคัดเลือกนักศึกษากรณีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 23 มีนาคม 2560

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

- รับลงทะเบียน : รับ 30 คนแรกที่ลงทะเบียนก่อน

- วิธีการลงทะเบียน : ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก

https://docs.google.com/forms/d/1fsggFhGaksDIfC9h8FpPW4FJoIhA3utRplq95gulZqI/edit?usp=drive_web- ปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 18:00 น.

ดูรายละเอียดการเปิดรับคัดเลือกนักศึกษากรณีพิเศษได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B9SM-FaHSDF_d1I0c3ZVVEFQZkk...อ่านต่อ

Providence Education Language Immersion Camp (PELIC)
ประเภท: กิจกรรมทางการศึกษา เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Providence Education Language Immersion Camp (PELIC) จะคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป โดยให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทางด้าน Liberal Arts ประเทศอเมริกา นักเรียนที่สนใจสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pelicthailand.comอ่านต่อ