ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
 • เตรียมความพร้อม สอบชิงทุนการศึกษาต่อ
 • แนะแนว แพทย์จุฬา
 • แนะแนว แพทย์รามา
 • แนะแนว แพทย์ศิริราช
 • แนะแนว แพทย์จุฬา
 • Triam Grow
 • Triam Grow ผู้ว่าราชการ กทม. คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ TU44
 • แนะแนวการศึกษาต่อ Osaka University
 • แนะแนวการศึกษาต่อ Hokkaido university และ Kyoto university of advanced science
 • career talk : Health care
 • career talk : Health care
 • นักเรียนทุนรัฐบาลไทย และทุนรัฐบาลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
 • Open House UIC
 • อบรม "How to make students happy"
 • นักเรียนทุน HKU
 • นักเรียนทุน University of TORONTO
 • นักเรียนทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565
 • Professor Bennett Yim, Director of Undergraduate Admissions and Intenational Student Exchange UHK
 • เตรียมความพร้อม สอบชิงทุนการศึกษาต่อ
 • เตรียมความพร้อม สอบชิงทุนการศึกษาต่อ
 • เตรียมความพร้อม สอบชิงทุนการศึกษาต่อ
 • แนะแนว" แพทย์จุฬาฯ

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะคะ

งานแนะแนว ขอความร่วมมือนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาทุกรุ่น ตอบแบบสอบถามคุณลักษณะทางอาชีพ (โครงการ “คลังอาชีพ ต.อ.”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคุณลักษณะทางอาชีพของนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางอาชีพ สำหรับพัฒนาศักยภาพการวางแผนอาชีพและศึกษาต่อของนักเรียน และเพื่อจัดทำทำเนียบที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หน้าที่ 2

Admissions : Michigan’s Public Universities

14 พฤศจิกายน 2566   #การศึกษาต่อ

Michigan’s Public Universities is recognized as a leading institution: Money Magazine rated us a Best College for quality, affordability, and student outcomes; QS World University Rankings rated us the no. 3 public university in the U.S; and U.S. News and World Report rated us the no. 3 public university in the U.S. We are excited about the continued growth of our community with the addition of... อ่านต่อ

สมัครสอบ TPAT2-5

1 พฤศจิกายน 2566   #การศึกษาต่อ

สมัครสอบ TPAT2-5 ที่ www.Mytcas.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พฤศจิกายน 66

รับสมัครเพื่อเสนอชื่อฯ : Toronto Scholarship

11 ตุลาคม 2566   #ทุนการศึกษา

นักเรียนม. 6 ที่สนใจสมัครคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือก ทุนการศึกษา University of Toronto Lester B. Pearson International Scholarship ดูรายละเอียดตามภาพ

รับสมัครเพื่อเสนอชื่อฯ ศึกษาต่อ UBC

11 ตุลาคม 2566   #การศึกษาต่อ

นักเรียนม. 6 ที่สนใจสมัครคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อให้ได้รับการพิจารณาศึกษาต่อที่ The University of British Columbia ดูรายละเอียดตามภาพ

รับสมัครเพื่อเสนอชื่อฯ : UHK Scholaship

11 ตุลาคม 2566   #ทุนการศึกษา

นักเรียนม. 6 ที่สนใจสมัครคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อ รับการพิจารณาทุนการศึกษา The University of HongKong Scholarship โปรดดูรายละเอียด ตามภาพ

รับสมัครเพื่อเสนอชื่อฯ : APU Scholarship

11 ตุลาคม 2566   #ทุนการศึกษา

นักเรียนม. 6 ที่สนใจสมัครคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อ รับการพิจารณาทุนการศึกษา Ritsumbikan Asia Pacific University Scholarship โปรดดูรายละเอียด ตามภาพ

TCAS67 สถาปัตย์ จุฬา รอบ 1 portfolios

10 ตุลาคม 2566   #การศึกษาต่อ

ประกาศสมัครคัดเลือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ 1 portfolio ดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/11.arch-arch_r1_67.pdf