อาชีพทันตแพทย์
ประเภท: แนะนำอาชีพ เมื่อ 16 กันยายน 2564

ทันตแพทย์ (ภาษาอังกฤษ ; Dentist) คือ แพทย์ผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แก่ประชาชน ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และความผิดปกติต่างๆ ภายในช่องปาก ซึ่งสุขภาพปากและฟันที่ดี จะนำไปสู่สุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดี เพราะสัญญาณของโรคร้ายแรงบางอย่าง มักแสดงอาการโดยเริ่มจากเกิดความผิดปกติภายในช่องปากก่อนเป็นอันดับต้นๆ
สาขาของทันตแพทย์เฉพาะทางในไทย
สาขาทันตกรรมทั่วไป
สาขาทันตกรรมประดิษ... อ่านต่อ