ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
9 วิธีจัดการความเครียด

15 สิงหาคม 2566   #หน่วยที่ 3 การวางแผนส่วนตัว อารมณ์ สังคม

9 วิธีจัดการความเครียด

กิจกรรม ดูแลใจตัวเอง

15 พฤศจิกายน 2564   #หน่วยที่ 3 การวางแผนส่วนตัว อารมณ์ สังคม

กิจกรรม ดูแลใจตัวเอง เวลา 1 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. นักเรียนบอกลักษณะอารมณ์ของตนเองได้ 
2. นักเรียนบอกแนวทางในการผ่อนคลายอารมณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตได้ 
3. นักเรียนมีเครื่องมือในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง (โปรแกรมประเมินสภาพอารมณ์)
วิธีดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนดู วิดีโอ "สบายดีหรือเปล่า" ตามลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=CpyPFfWYm5o
2. นักเรีย... อ่านต่อ

ทำอย่างไร เมื่อคนใกล้ชิดมีสัญญาณเตือนและพฤติกรรมเสี่ยงทำร้ายตนเอง

8 สิงหาคม 2565   #หน่วยที่ 3 การวางแผนส่วนตัว อารมณ์ สังคม

ทำอย่างไร เมื่อคนใกล้ชิดมีสัญญาณเตือนและพฤติกรรมเสี่ยง ที่เริ่มคิดทำร้ายตนเอง
- ควรรับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยท่าทีผ่อนคลาย และไม่ตัดสินใจแทน
- ไม่พูดหรือเขียน ในเชิงกระตุ้น หรือประชดประชัน
- ชวนทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหว เช่น เล่นกีฬา เล่นเกม ทำงานศิลปะ เพื่อให้อารมย์แจ่มใสขึ้น ลดโอกาสเกิดความคิดหดหู่
.
ติดตามข้อมูลความรู้และเกร็ดสุขภาพต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/3kDzkWT อ่านต่อ