ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
กิจกรรม ดูแลใจตัวเอง

15 พฤศจิกายน 2564   #หน่วยที่ 3 การวางแผนส่วนตัว อารมณ์ สังคม

กิจกรรม ดูแลใจตัวเอง เวลา 1 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. นักเรียนบอกลักษณะอารมณ์ของตนเองได้ 
2. นักเรียนบอกแนวทางในการผ่อนคลายอารมณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตได้ 
3. นักเรียนมีเครื่องมือในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง (โปรแกรมประเมินสภาพอารมณ์)
วิธีดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนดู วิดีโอ "สบายดีหรือเปล่า" ตามลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=CpyPFfWYm5o
2. นักเรีย... อ่านต่อ