ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
กิจกรรมแนะแนว "แนะนำงานแนะแนว เตรียมฯ"

3 พฤศจิกายน 2564   #หน่วยที่ 1 การรู้จัก เข้าใจตนเองและผู้อื่น

งานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่ ห้อง 135 ตึก 2
ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-253-3082 ต่อ 124
https://www.facebook.com/TUguidance
https://guidance.triamudom.ac.th/

สามารถทำความรู้จักงานแนะแนว เตรียมฯ อ่านต่อ