โควต้าพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สมโภช 2565
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 23 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ฯ ให้โควต้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุระกิจใน 11 สาขา
คุณสมบัติ GPAX 2.25-2.50
จำนวนรับ สาขาวิชาละ 5 คน
กำหนดการสมัคร ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
สมัครที่ : สแกน QR Code และกรอกข้อมูล
ติดต่อสอบถาม : สนง.คณบดี โทร 02-. . 222-2814ต่อ 5350 อ่านต่อ

TCAS65 รอบที่ 1 (Portfolio) แพทย์ จุฬาฯ
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 17 กันยายน 2564

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

สามารถดูรายะเอียดได้ที่ https://admission.md.chula.ac.th/
หรือสอบถาม โทร. 02 256 4454 (08.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

#DEK65 #TCAS65 #PORT65 #mdcu #แพทย์จุฬาฯ อ่านต่อ

ทุนการศึกษาต่อ Hanyang Women's University
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 11 กันยายน 2564

Hanyang Women's University
มอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความสนใจเรียนภาษาเกาหลี มีประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม และมีความประสงค์ศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีในอนาคต สามารถศึกษารายละเอีบดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.hywoman.ac.kr (เว็บไซต์มหาวิทยาลัย)
https://www.hywoman.ac.kr/studyinhyw (เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อต่างประเทศและการฝึกอบรมภาษา)
https://www.youtube.com/channel... อ่านต่อ

TCAS65 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 11 กันยายน 2564

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ กสพท ทปอ ดังนี้

TCAS 65 รอบ1 Portfolio
กำหนดการคัดเลือก
เปิดรับสมัคร : 16 – 29 กันยายน 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก : 19 ตุลาคม 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : 30 ธันวาคม 64
ตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : 12 มกราคม 65
สอบ... อ่านต่อ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 จุฬา
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 11 กันยายน 2564

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 จะต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS65

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย อ่านต่อ

MFU. TCAS65 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 8 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร 4 รอบ
รอบที่ 1 Portfolio
รอบที่ 2 Quota
รอบที่ 3 Admission
รอบที่ 4 Direct Admission
หลักสูตร 35 สำนักวิชา 14
ติดตามกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ [email protected]
admission.mfu.ac.th
โทร.0-5391-7034
รู้จักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่... อ่านต่อ

ทุน New York University ที่สหรัฐอเมริกา ปี 2021
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 8 กันยายน 2564

New York University (NYU) สถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านวิชาการ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนที่มีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางด้านทุนการศึกษาการสอน และการวิจัยระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งยังกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีเครือข่ายและกว้างขวางที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับปีการศึกษา 2021 – 2022
รายละเอียดทุน:
– สถาบันในสังกัด : New Yor... อ่านต่อ

ทุน President’s Excellence Awards เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 8 กันยายน 2564

Sacred Heart University ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 เป็นมหาวิทยาลัยคาธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกา มีกว่า 80 หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทำให้ในแต่ละปีมีนโยบายที่จะให้การสนุนนักศึกษาที่ให้ความสนใจลงทะเบียนกับทางสถาบัน จากกองทุนการศึกษา President’s Excellence Awards ที่จะช่วยสนับสนุนทางการเงินสำหรับนักศึกษาที่ต้องการ ทุนนี้เปิดรับใบสมัครจากนักศึกษาทั่วโลกที่ต้องการเรียนต่อใน... อ่านต่อ

ทุน Diana Koh เรียนต่อปริญญาตรีที่ Singapore Management University
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 8 กันยายน 2564

Singapore Management University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐที่ดีที่สุดในสิงคโปร์ มุ่งมั่นที่จะผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของโลกเพื่อผลิตผู้นำแห่งอนาคตในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ความรู้ใหม่ หรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ https://youtu.be/8EUX0DzJmKM
ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาหญิงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือ... อ่านต่อ

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 23 สิงหาคม 2564

การสมัครสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ เพื่อนำไปยื่นสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ทปอ. : สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการสอบ ตามกำหนดการดังนี้

9 ธันวาคม 64 ลงทะเบียนในระบบ TCAS 65
15-28 ธันวาคม 64 สมัครสอบ GAT/ PAT และวิชาสามัญ
21กุมภาพันธ์–21มีนาคม 65 พิมพ์ใบที่นั่งสอบ
10-13 มีนาคม 65... อ่านต่อ