ประชาสัมพันธ์ดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 (TCAS63)
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 23 มิถุนายน 2563

สอบตรง รอบพิเศษ มหิดลอินเตอร์(MUIC) จะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.muic.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 3 พฤษภาคม 2560

เปิดรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560 นี้

---------------------------------------------------

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

1. จบ (หรือคาดว่าจะจบ) การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. มีคะแนน TOEFL PBT 550, iBT 80 หรือ IELTS 5.5

3. มีผลการเรียนรวม G.P.A. 2.64 (80%) ขึ้นไปรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้การเปิดรั...อ่านต่อ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 3 พฤษภาคม 2560

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต (เอเชียศึกษา)

นักเรียนที่สนใจสมัครได้

** ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.su.ac.th/index.php อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวโครงการคัดเลือกนักศึกษากรณีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 23 มีนาคม 2560

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

- รับลงทะเบียน : รับ 30 คนแรกที่ลงทะเบียนก่อน

- วิธีการลงทะเบียน : ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก

https://docs.google.com/forms/d/1fsggFhGaksDIfC9h8FpPW4FJoIhA3utRplq95gulZqI/edit?usp=drive_web- ปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 18:00 น.

ดูรายละเอียดการเปิดรับคัดเลือกนักศึกษากรณีพิเศษได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B9SM-FaHSDF_d1I0c3ZVVEFQZkk...อ่านต่อ

โครงการการศึกษาเพื่อสันติภาพ (GEP/GEO)
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการการศึกษาเพื่อสันติภาพ (GEP/GEO) เปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 เพื่อรับทุนไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาพร้อมพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ เยอรมัน สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก สเปน และฝรั่งเศส นอกจากนั้น GEP/GEO ยังมีโครง Community College ระยะเวลา 2 ปี สำหรับนักเรีย...อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

การศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทย
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ประชาสัมพันธ์

“งานการศึกษาแคนาดาครั้งที่สิบหก”
ประเภท: การศึกษาต่อ เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-16.00น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ (BTS ชิดลม)พบกับสถาบันมาจากแคนาดาโดยตรง ทั้งโรงเรียนมัธยม, สถาบันภาษาอังกฤษ, วิทยาลัยที่มีทั้งประกาศนียบัตร / วุฒิบัตร /ปริญญาตรี แทบทุกสาขาและอื่นๆ อีกมาก จัดแค่ปีละสองหน มีนาและตุลาเท่านั้นท่านผู้ปกครองหรือน้องๆ ที่ต้องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนต่อที่แคนาดา จะอีเมล์สอบถาม หรือ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ successcanada77...อ่านต่อ