ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
ประกาศผลฯ นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ TCAS65 รอบ 1

19 มกราคม 2565   #การศึกษาต่อ

http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/pdf_TCAS65/TCAS65_1i_20.pdf
ให้นร ที่มีรายชื่อตามประกาศส่งแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/pdf_TCAS65/TCAS65_1i_20_form.pdf

คู่มือ การลงทะเบียนระบบ TCAS65

18 มกราคม 2565   #การศึกษาต่อ

ให้นักเรียนศึกษา คู่มือ การลงทะเบียนระบบ TCAS 65 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครศึกษาต่อ

รับสมัคร : นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

14 มกราคม 2565   #การศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกาาต่อ ปริญญาตรี ใน 5 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป่ี จำนวน 7 สาขาวิชาร ดังนี้
เทคโนโลยีการผลิตพืช
การจัดการสมาร์ตฟาร์ม
การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสต... อ่านต่อ

รับสมัครฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 มกราคม 2565   #การศึกษาต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัคร
1.หลักสูตรภาษาไทยภาคปกติ รอบที่ 3 TCAS รอบ 3 Admission วันที่ 2-10 พ.ค.65 ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่ https://admission.engr.tu.ac.th/
2.โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรรมศาสตร์ TU-PINE
รอบที่ 2 โควตา วันที่ 12 ก.พ.65-31 มี.ค.65
รอบที่ 3 TCAS รอบ 3 Admission วันที่ 2-10 พ.ค.65 ดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่ https://admission.engr.t... อ่านต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อ : Tokyo International University

12 มกราคม 2565   #การศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อ TRIAMUDOM SUKSA Room-835 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Online information session of Tokyo International University : January 12 ,2022
Time: Jan 12, 2022 03:50 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95349766501?pwd=T2FyNlpzcnJ5WWV0MmhtUVJ0c28zdz09

Meeting ID: 953 4976 6501
Passcode: 238789
One tap mobile
+19294362866,,95349766501#,,,,*2... อ่านต่อ

แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (นานาชาติ)

1 ธันวาคม 2564   #การศึกษาต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (นานาชาติ)

รับสมัคร : คัดเลือกเข้าศึกษา "วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (นานาชาติ) 65 รอบ Early Admission

1 ธันวาคม 2564   #การศึกษาต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2565 ในรอบ Early Admission วันที่ 9-24 ธันวาคม 64 และรอบ admission เดือน มีนาคม 2565
ดูรายละเอียดของการสมัคร : http://chem.eng.chula.ac.th/chemical%e2%80%8b-and-process-engineering/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : [email protected] อ่านต่อ

เตรียม' TCAS 65 : ข้อสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ

1 ธันวาคม 2564   #การศึกษาต่อ

นักเรียนสามารถศึกษาโครงสร้าง/ตัวอย่างของแบบทดสอบทางการศึกษา GAT/PAT และวิชาสามัญ เพื่อใช้คะแนนยื่นสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ในปี 2556
- โครงสร้างข้อสอบ (Exam Blueprint)
- ตัวอย่างข้อสอบ (Sample Questions)
ที่
https://blueprint.mytcas.com/?fbclid=IwAR0LV7WAO8nDBIozx3zAJ0CwZ13LXd2oSQVU9gZWWghneK9vYX9J5IqfFBo อ่านต่อ

เตรียม' TCAS 65 : 9 ธันวาคม 64 เริ่มลงทะเบียน เข้าระบบ TCAS65

26 พฤศจิกายน 2564   #การศึกษาต่อ

ให้นักเรียนม.6 ที่ประสงค์ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ เข้าลงทะเบียนไว้ในระบบคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย หรือ TCAS65 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไปใช้เลขบัตรประชาชน ในการยืนยันตัวตนในระบบ เพื่อเตรียมตัวสมัครสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ในเว็ปไซต์ https://www.mytcas.com/ อ่านต่อ

การเตรียมตัว สมัครสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ปี 2565

25 พฤศจิกายน 2564   #การศึกษาต่อ

นักเรียน ม.6 เตรียมตัวลงทะเบียน ใน https://www.mytcas.com/ เพื่อสมัครสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ปี 2565
1. ค้นหาข้อมูลหลักสูตร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก ที่เปิดรับในรอบ 1- 3 ที่ www.mytcas.com โดยพิมพ์ชื่อหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัย ที่ “ค้นหาข้อมูลที่ต้องการศึกษา” ตั้งแต่
19 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
2.ศึกษา เกณฑ์การคัดเลือกศึกษาต่อในคณะ/มหาวิทยาลัยที่สนใจ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย “ปร... อ่านต่อ