การเลื่อนกำหนดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563
ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 18 มีนาคม 2564

สถาบันทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET กำหนดดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากวันวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี สทศ.จึงประกาศเลื่อนกำหนดการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ไปเป็น วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564...อ่านต่อ

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดแววความถนัด
ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562

ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบวัดแววความถนัด ผ่านทางเว็บไซต์ https://wudwaew.sesao1.go.th ให้ครบทั้ง 10 ด้าน ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562อ่านต่อ

ทดสอบเว็บไซต์
ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562

เว็บไซต์งานแนะแนวอยู่ระหว่างการปรับปรุง

ขอความร่วมมือนักเรียนกรอกข้อมูลการศึกษาต่อ
ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 1 พฤษภาคม 2560

ขอความร่วมมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (ต.อ. ๗๗) กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ในระบบระเบียนสะสม โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่ใช้เข้าเครือข่ายไร้สาย หรือบัญชีผู้ใช้ Facebook จากนั้นจึงกรอกข้อมูลให้ครบจนขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวในทุกหมวดหมู่ทั้งนี้ กรณีที่นักเรียนที่ยังไม่ทราบสถาบันที่เข้าศึกษาต่อ หรือรอสอบคัดเลือกใหม่ในปีการศึกษาถัดไป ให้เลือกสถานะตามสภาพและอัพเดตข้อมูลเมื่อมีการเปลี...อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับเข็มพระเกี้ยว
ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 23 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับเข็มพระเกี้ยว

ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสโมสรอาจารย์** แจ้งนักเรียนให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ และสามารถแก้ไข แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านข้อความเพจ หรือเข้ามาติดต่อที่ห้องแนะแนว และนำหลักฐานมายืนยันด้วยคะ***ผู้ที่ยังไม่นำหลักฐานยืนยันให้มาส่งที่ห้องแนะแนว

ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 สิ้นสุดเวลา 16.00 น.

หากไม่ส่งเอก...อ่านต่อ

โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรม ปีการศึกษา 2559
ประเภท: ทั่วไป เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเดินทางโดยรถไฟ กิจกรรมที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมากมาย เช่น การตักบาตรสาธิต ฟังธรรม ชมภาพปริศนาธรรม สนทนาธรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ นมัสการพระบรมธาตุไชยา ชมพิพิธภัณฑ์สถานไชยา ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้นนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่คุณครูยงยุทธ โรจนวรเกียรติ ห้องแนะแนว ตึก 2อ่านต่อ