ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
ทุนศึกษาต่อ University of Toronto 2023

3 ตุลาคม 2565   #ทุนการศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามแนบเพื่อคัดเลือกนักเรียน และเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือกทุน Lester B. Pearson International Scholarship, University of Toronto

*** ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดการรับสมัครและสมัครได้ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น (นักเรียนที่ส่งเอกสารล่าช้ากว่ากำหนดจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูแนะแนวประจำห้องเรียน... อ่านต่อ

สอบชิงทุน ก.พ.66 (ทุนระดับม.ปลาย)

27 กันยายน 2565   #ทุนการศึกษา

สำนักงานข้าราชการพลเรือนฯ ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ เป็นทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรีในต่างประเทศ
เปิดรับสมัคร 19 กันยายน-25 ตุลาคม 65 ทาง internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th
ประเภททุน
1.ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
2.ทุนรัฐบาลฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... อ่านต่อ

100 Scholarships for OSP 2023 , SIIT ม.ธรรมศาสตร์

21 กันยายน 2565   #ทุนการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (Outstanding Student Program: OSP) เพื่อศึกษาต่อในภารการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำนวน 100 ทุน
ลักษณะทุน : ทุนเต็มจำนวน Full , ทุนครึ่งจำนวน Half, ทุนบางส่วน Quarter ตามลำดับ
คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.6
2.GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50

รับส... อ่านต่อ

ทุนรัฐบาลไทย (ทุน ก.พ.) ประจำปี 2566

19 กันยายน 2565   #ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2566 ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป

กำหนดการสอบแข่งขันทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับสมัครตั้งแต่ 19 กันยายน - 25 ตุลาคม 2565 สมัครสอบ อ่านต่อ

Portugal Scholarships 2023 (Fully Funded )

1 กันยายน 2565   #ทุนการศึกษา

Portuguese Universities เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก มีมาตรฐานการศึกษาระดับสูง
ที่ตั้ง : ยุโรปใต้
ระยะเวลารับทุน ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาโท 2 ปี
ปริญญาเอก 3 ปี
ทุนการศึกษาโปรตุเกสเต็มทุน 2023
ประเทศทุนการศึกษา: โปรตุเกส
ระดับปริญญา: ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
ความครอบคลุมทางการเงิน: 50%-100%

รายชื่อมหาวิทยา... อ่านต่อ

Erasmus University Fully Funded Scholarships in Netherland

1 กันยายน 2565   #ทุนการศึกษา

Each year the Erasmus University (EU) of Holland offers fully funded scholarships in Netherland to all international non-European applicants. The EU Fully Funded scholarships in Holland are financed by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science and Erasmus University Rotterdam. This scholarship is supposed to financially support all non-European students for bachelor’s and master’s degre... อ่านต่อ

ทุนการศึกษา : ปริญญาตรี ประเทศเยอรมัน

29 สิงหาคม 2565   #ทุนการศึกษา

แนะนำ ทุนการศึกษาปริญญาตรี ประเทศเยอรมัน
1. Deutschlandstipendium Program (DAAD Scholarship)
หลักสูตรที่เปิดรับ : ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
รูปแบบทุน : เบี้ยเลี้ยงรายเดือนมูลค่า 300 ยูโร (ประมาณ 10,800 บาท)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.deutschlandstipendium.de/deutschlandstipendium/de/services/english/the-deutschlandstipendium-best-of-both-worlds-for-students

2. Friedrich Ebert Sti... อ่านต่อ

ทุนการศึกษา: ทุน Audrey A. Brinkman Memorial ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ USA ปี 2022-2223

29 สิงหาคม 2565   #ทุนการศึกษา

Indiana University Bloomington เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ จัดอยู่ในกลุ่ม R1: Doctoral Universities ที่มีการวิจัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ทุน Audrey A. Brinkman Memorial Undergraduate Scholarships เป็นทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี ที่ USA เพื่อดึงดูดและสนับสนุนนักศึกษาดีเด่น
คุณสมบัติ:
– มีผลการเรียนดี
– นักศึกษาจากทุกสัญชาติ
– ลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครขอ... อ่านต่อ

พี่เตรียมฯ เล่าเรื่อง : เส้นทางเป็นนักเรียนทุนการศึกษาต่อฯ

28 สิงหาคม 2565   #ทุนการศึกษา

ฟังประสบการณ์ การเตรียมตัวเพื่อเป็นนักเรียนทุนการศึกษาต่อจากรุ่นพี่ ต.อ.82
King Scholar + Freeman Scholar Journey

ทุนการศึกษา 2023 : Nanzan University, Japan

10 สิงหาคม 2565   #ทุนการศึกษา

สมาคมนักเรียนญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ให้ทุนนักเรียน เพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา Policy Studies Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566
จำนวน 2 ทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี
2.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาม.ปลาย (จะต้องสำเร็๗การศึกษาในเดือน มีนาคม 2566 (ของปีการศึกษา 2565)
3.เกรด 3.5 (ของแต่ละปี ม.4-6)
4.มีความพร้อม สมบูรณ์ทาง... อ่านต่อ