ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
ทุนการศึกษามูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

14 มกราคม 2565   #ทุนการศึกษา

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์
1.ศึกษาต่อใน 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์, ม.มหิดล
2.ศึกษาต่อใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ แพทย์ศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ครุ... อ่านต่อ

รับสมัคร : ชิงทุนรัฐบาล กพ

2 ธันวาคม 2564   #ทุนการศึกษา

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ดังนี้
ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 143 ทุน
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) จำนวน 26 ทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.ocsc.go.th/scholarship
http://scholar.ocsc.go.th
http://uis.ocsc.go.th อ่านต่อ

ทุนการศึกษา APU : Ritsumeikan Asia Pacific University

19 พฤศจิกายน 2564   #ทุนการศึกษา

Ritsumeikan Asia Pacific University : APU เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ของประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครทุนเพื่อศึกษาต่อในปี 2565
ภาคการศึกษาที่สองของปีการศึกษา 2565 (FALL 2022)

กำหนดเปิดรับสมัครทุน : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 - 26 มกราคม 2565

ติดต่อที่ สำนักงานเอพียูประเทศไทย อาคารเสริมมิตร ห้อง 1015 ชั้น 10 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กท 10110
โทรฯ 02 6657 145 092 4515 520 e-mail :... อ่านต่อ

ทุนการศึกษาต่อ HKU 2022

10 พฤศจิกายน 2564   #ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยฮ่องกง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2022 โดยพิจารณานักเรียนที่ยื่นใบสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยฮ่องกง ทางออนไลน์ และได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนจากโรงเรียน จำนวน 5 ทุน
HeforShe IMPACT Champion Scholarships
Hon Pin Scholarship for Nigerian Students
HKU Belt and Road Scholarships
HKU Foundation Scholarships for International Medallists
คุณสมบัติ (อย่างใดอย่างหนี่ง)
1. ผ... อ่านต่อ

ทุนรัฐบาลไทย ประจำปี 2565

10 พฤศจิกายน 2564   #ทุนการศึกษา

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565
1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
2. ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 28 ทุน
3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
4. ทุนวิวัฒน์ใชยานุสรณ์ จำนวน 2 ทุน
5. ทุนบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด จำนวน 2 ทุน
คุณสมบัติผู้สมัครแข่งขันเพื่อรับทุน
1. เป็นผู้ที่กำ... อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

29 ตุลาคม 2564   #ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มอบทุนการศึกษาเรียนดี จำนวน 8 ทุน
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 50 % ในคณะทรัยพากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คุณสมบัติ
1. GPA 4-6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
การสมัคร : กรอกข้อมูลการสมัครที่ https://misreg.csc.ku.ac.th/admission
ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2564-1... อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

29 ตุลาคม 2564   #ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มอบทุนการศึกษา "ทุนกระจายโอกาสทางการศึกษา"
คุณสมบัติ
1.เป็นนักเรียนม.6
2.GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
3.รายได้ผู้ปกครองรวมไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
4.นักเรียนต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุน กยศ.กำหนด
5.มีความประพฤติดี ขยัน เมตตา กรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ทุนการศึกษาที่ได้รับ
1.ค่าเล่าเรียนส่วนต่างจาก กยศ. ตลอด 4 ปี ตามจ่ายจริง
2.ค่าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยา... อ่านต่อ

ทุนการศึกษาต่อ Hanyang Women's University

11 กันยายน 2564   #ทุนการศึกษา

Hanyang Women's University
มอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความสนใจเรียนภาษาเกาหลี มีประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม และมีความประสงค์ศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีในอนาคต สามารถศึกษารายละเอีบดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.hywoman.ac.kr (เว็บไซต์มหาวิทยาลัย)
https://www.hywoman.ac.kr/studyinhyw (เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อต่างประเทศและการฝึกอบรมภาษา)
https://www.youtube.com/channel... อ่านต่อ

ทุน New York University ที่สหรัฐอเมริกา ปี 2021

8 กันยายน 2564   #ทุนการศึกษา

New York University (NYU) สถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านวิชาการ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนที่มีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางด้านทุนการศึกษาการสอน และการวิจัยระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งยังกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีเครือข่ายและกว้างขวางที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับปีการศึกษา 2021 – 2022
รายละเอียดทุน:
– สถาบันในสังกัด : New Yor... อ่านต่อ

ทุน President’s Excellence Awards เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA

8 กันยายน 2564   #ทุนการศึกษา

Sacred Heart University ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 เป็นมหาวิทยาลัยคาธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกา มีกว่า 80 หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทำให้ในแต่ละปีมีนโยบายที่จะให้การสนุนนักศึกษาที่ให้ความสนใจลงทะเบียนกับทางสถาบัน จากกองทุนการศึกษา President’s Excellence Awards ที่จะช่วยสนับสนุนทางการเงินสำหรับนักศึกษาที่ต้องการ ทุนนี้เปิดรับใบสมัครจากนักศึกษาทั่วโลกที่ต้องการเรียนต่อใน... อ่านต่อ