ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
Dr Goh Keng Swee Scholarship Fund

11 มกราคม 2566   #ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา Dr Goh Keng Swee Scholarship (GKS) ก่อตั้งโดย ชุมชนการเงินในสิงค์โปร เพื่อให้เกียรติแก่อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.โก เติ้ง เสวี ผู้ส่งเสริมการพัฒนาแล
ะการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงค์โปร์ มีการบริหารจัดการโดย The Association of Banks in Singapore (ABS) มอบให้บุคคลดีเด่น
-จำนวนทุน 3-4 ทุน
-ทุน 4 ปี คลอบคลุม ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ตั๋วเครื่องบิน ค่าบำรุงรักษา ค่าที่บัก ค่าเบี้ยเลี้ยง... อ่านต่อ

Obama Foundation Scholars USA 2023-2024

4 มกราคม 2566   #ทุนการศึกษา

โครงการ Obama Foundation Scholars เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือจาก University of Columbia เพื่อเฟ้นหาผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลก
ทุนนี้จะให้การสนับสนุนในทุกหลักสูตรทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทั้งค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยงรายเดือนและความช่วยเหลืออื่นๆ
รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ัถึง วันที่ 19 มกราคม 2023 เวลา 17.00 น. ET
คุณสมบัติผู้สมัคร
-มีควา... อ่านต่อ

ทุนการศึกษา : วิศวฯ Qingdao University of Science and Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน

20 ธันวาคม 2565   #ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า Qingdao University of Science and Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิสวกรรมศาสตร์ (ม.ปลาย แผนวิทย์-คณิต) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566
-ทุนค่าเล่าเรียนและที่พักเต็มจำนวน ตลอดหลักสูตร
-เรียนเป็นภาษาจีน
ส่งหลักฐานการรับสมัคร ภายในวันที่ 20 มกราคม 66 ผ่านระบบออนไลน์ (ต... อ่านต่อ

Australia scholarships 2023

21 พฤศจิกายน 2565   #ทุนการศึกษา

University of Queensland Australia
Destination Australia scholarships are currently open at UQ
Scholarship Value: $15,000 per yearAvailable courses include:
-Bachelor of Agricultural Science
-Bachelor of Equine Science
-Bachelor of Veterinary Science(honors)
-Bachelor of Veterinary Technology
-Bachelor of Wildlife Science
-Master of Agribusiness
-Master of Agricultural Science
-Master of... อ่านต่อ

Apply for Destination Australia Scholarships 2022

14 พฤศจิกายน 2565   #ทุนการศึกษา

University of Queensland Australia
Destination Australia scholarships are currently open at UQ
Scholarship Value: $15,000 per year
Available courses include:
-Bachelor of Agricultural Science
-Bachelor of Equine Science
-Bachelor of Veterinary Science(honors)
-Bachelor of Veterinary Technology
-Bachelor of Wildlife Science
-Master of Agribusiness
-Master of Agricultural Science
-Maste... อ่านต่อ

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2023-2024

12 พฤศจิกายน 2565   #ทุนการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลฮังการีในระดับปริญญา ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2023-2024
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2664-stipendium-hungaricum
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-ส... อ่านต่อ

ประกาศงานแนะแนว

2 พฤศจิกายน 2565   #ทุนการศึกษา

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เสนอชื่อพิจารณาคัดเลือกทุน UBC รายละเอียดตามไฟล์ภาพ

Toyo SDGs Ambassador Scholarship : TOYO University

28 ตุลาคม 2565   #ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยโตโย เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งมานานกว่า 130 ปี อยูที่ โตเกียวและไซตามะ (มีสำนักงานในไทย ตั้งอยู่ที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ทุนการศึกษาเต็มจำนวน - ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และจัดหางาน parttime ให้นักเรียน ม.6 ที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 คณะ Global Innovation Studies (นำไปศึกษาต่อด้านบริหาร ธุรกิจ ความสั... อ่านต่อ

ทุนการศึกษาต่อ The University of British Columbia 2023

18 ตุลาคม 2565   #ทุนการศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามแนบเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาต่อ The University of British Columbia 2023

*** ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดการรับสมัครและสมัครได้ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น (นักเรียนที่ส่งเอกสารล่าช้ากว่ากำหนดจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูแนะแนวประจำห้องเรียน*** อ่านต่อ

ทุนศึกษาต่อ University of Toronto 2023

3 ตุลาคม 2565   #ทุนการศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามแนบเพื่อคัดเลือกนักเรียน และเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือกทุน Lester B. Pearson International Scholarship, University of Toronto

*** ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดการรับสมัครและสมัครได้ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น (นักเรียนที่ส่งเอกสารล่าช้ากว่ากำหนดจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูแนะแนวประจำห้องเรียน... อ่านต่อ