งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ประเภท: กิจกรรมทางการศึกษา เมื่อ 23 มีนาคม 2560

จะมีทุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาแนะนำ

ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ อมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ

Providence Education Language Immersion Camp (PELIC)
ประเภท: กิจกรรมทางการศึกษา เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Providence Education Language Immersion Camp (PELIC) จะคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป โดยให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทางด้าน Liberal Arts ประเทศอเมริกา นักเรียนที่สนใจสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pelicthailand.comอ่านต่อ

โครงการต่างๆ
ประเภท: กิจกรรมทางการศึกษา เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย และ โครงการสร้างฝันปั้นสุดยอดนักขาย