กิจกรรม MDCU Road Show 2021
ประเภท: กิจกรรมการศึกษา เมื่อ 23 กันยายน 2564

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ . แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม การสนับสนุนงานวิจัยของนิสิต การเสนองานวิจัยของนิสิตทั้งในและต่างประเทศและการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้พิจารณาในการเลือกสถาบันการศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล vdo conference บน application zoom ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น อ่านต่อ

แนะนำหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภท: กิจกรรมการศึกษา เมื่อ 16 กันยายน 2564

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 https://admission.md.chula.ac.th/
หรือสอบถาม โทร. 02 256 4454 (08.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ได้ที่ https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity/videos/279846813690164/ อ่านต่อ

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเภท: กิจกรรมการศึกษา เมื่อ 26 กรกฎาคม 2564

JASSO รับสมัครสอบ EJU (Examination for Japanese Univetsity) ครั้งที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ ที่จะไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรีฯ โดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กค 64 ที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ โทร.02-357-1241/-5 หรือ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น โทร.02-661-7057
กำหนดสอบ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
หลักฐาน รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใ... อ่านต่อ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน วาย.เอฟ.ยู yfu
ประเภท: กิจกรรมการศึกษา เมื่อ 28 มิถุนายน 2564

ัYouth of Understanding International Exchange YFU โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ใน 23 ประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2565-2566 รุ่นที่ 25 ติดต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Learning Internaional โทรศัพท์ 02 965 8793 02 965 8794 โทรสาร 02 965 8795 อีเมล [email protected] อ่านต่อ

โครงการ PIM Young Creative Program
ประเภท: กิจกรรมการศึกษา เมื่อ 22 มิถุนายน 2564

โครงการ PIM Young Creative Program ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจในด้านภาษาอังกฤษนักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดในภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับใบเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วม...........เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น ............... อ่านต่อ

งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ประเภท: กิจกรรมการศึกษา เมื่อ 23 มีนาคม 2560

จะมีทุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาแนะนำ

ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ อมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ

Providence Education Language Immersion Camp (PELIC)
ประเภท: กิจกรรมการศึกษา เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Providence Education Language Immersion Camp (PELIC) จะคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป โดยให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทางด้าน Liberal Arts ประเทศอเมริกา นักเรียนที่สนใจสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pelicthailand.com อ่านต่อ

โครงการต่างๆ
ประเภท: กิจกรรมการศึกษา เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย และ โครงการสร้างฝันปั้นสุดยอดนักขาย