ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
สพฐ สอนเสริมเติมความรู้ TGAT. TPAT.

3 ธันวาคม 2566   #เตรียมสอบ

สำนักงานคณะกรามการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมให้ นักเรียน ม 6 ได้เตรียมตัวให้พร้อม โดยเพิ่มโอกาสนักเรียนได้มีเวลาเรียนเสริมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ช่วงวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 โดยถือว่านักเรียนได้เวลาเรียนตามปกติ และได้มอบของขวัญ “กล่องความรู้ สู่ความสุข” สอนเสริมเติมความรู้นักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) ในวันที่ 4–7 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทาง O... อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมประเมินความเหมาะสมฯ ทุน กพ.66

23 มกราคม 2566   #เตรียมสอบ

กิจกรรมการเตรียมความ พร้อมในการประเมินความเหมาะสมสำหรับนักเรียนผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลไทยผ่านซูมโดยรุ่นพี่ฯ นักเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ในOQ code หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูแนะแนวประจำห้องเรียนค่ะ อ่านต่อ

Triam' สอนสรุปฯ สอบเข้ามหา'ลัย

9 กุมภาพันธ์ 2565   #เตรียมสอบ

งานแนะแนวขอเชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมฟังสรุป เตรียม’สอบเข้า มหา’ลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ EP.14 อ่านต่อ

Triam' สอนสรุปฯ สอบเข้า มหา'ลัย

8 กุมภาพันธ์ 2565   #เตรียมสอบ

งานแนะแนวขอเชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมฟังสรุป เตรียม’สอบเข้า มหา’ลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ EP.13 Meeting : 92443974199 Passcode : Triamudom
https://zoom.us/j/92443974199?pwd=K3pIZmVFTGlwVXMvb3FTcEVhMW4yQT09 อ่านต่อ

Triam' สอนสรุปฯ สอบเข้ามหา'ลัย

3 กุมภาพันธ์ 2565   #เตรียมสอบ

งานแนะแนวขอเชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมฟังสรุป เตรียม’สอบเข้า มหา’ลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย EP.12 สามารถรับชมได้ทาง Youtube ช่อง TU GUIDANCE วันที่ 3 กพ 65 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ

Triam' สอนสรุปฯ เตรียมสอบเข้ามหา'ลัย

2 กุมภาพันธ์ 2565   #เตรียมสอบ

งานแนะแนวขอเชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมฟังสรุป เตรียม’สอบเข้า มหา’ลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ EP.11 อ่านต่อ

Triam' สอนสรุปฯ เตรียมสอบเข้ามหา'ลัย

2 กุมภาพันธ์ 2565   #เตรียมสอบ

สอนสรุปเนื้อหา ม.ปลาย วิชาภาษาไทย EP.10 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Triam' สอนสรุปเตรียมสอบ มหา'ลัย

27 มกราคม 2565   #เตรียมสอบ

นักเรียน ม.6 ชมวิดีโอ สอนสรุปเนื้อหา ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) EP.8 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Triam' สอนสรุปเตรียมสอบเข้ามหา'ลัย

26 มกราคม 2565   #เตรียมสอบ

นักเรียน ม.6 ชมวิดีโอ สอนสรุปเนื้อหา ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ EP.8 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Triamฯ สอนสรุปเตรียมสอบเข้า มหา'ลัย

26 มกราคม 2565   #เตรียมสอบ

นักเรียน ม.6 ชมวิดีโอ สอนสรุปเนื้อหา ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) EP.7 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย