ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
 • เตรียมความพร้อม สอบชิงทุนการศึกษาต่อ
 • แนะแนว แพทย์จุฬา
 • แนะแนว แพทย์รามา
 • แนะแนว แพทย์ศิริราช
 • แนะแนว แพทย์จุฬา
 • แนะแนว แพทย์จุฬา
 • Triam Grow
 • Triam Grow ผู้ว่าราชการ กทม. คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ TU44
 • แนะแนวการศึกษาต่อ Osaka University
 • แนะแนวการศึกษาต่อ Hokkaido university และ Kyoto university of advanced science
 • career talk : Health care
 • career talk : Health care

งานแนะแนว ขอความร่วมมือนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาทุกรุ่น ตอบแบบสอบถามคุณลักษณะทางอาชีพ (โครงการ “คลังอาชีพ ต.อ.”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคุณลักษณะทางอาชีพของนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางอาชีพ สำหรับพัฒนาศักยภาพการวางแผนอาชีพและศึกษาต่อของนักเรียน และเพื่อจัดทำทำเนียบที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หน้าที่ 2

Dr Goh Keng Swee Scholarship Fund

11 มกราคม 2566   #ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา Dr Goh Keng Swee Scholarship (GKS) ก่อตั้งโดย ชุมชนการเงินในสิงค์โปร เพื่อให้เกียรติแก่อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.โก เติ้ง เสวี ผู้ส่งเสริมการพัฒนาแล
ะการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงค์โปร์ มีการบริหารจัดการโดย The Association of Banks in Singapore (ABS) มอบให้บุคคลดีเด่น
-จำนวนทุน 3-4 ทุน
-ทุน 4 ปี คลอบคลุม ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ตั๋วเครื่องบิน ค่าบำรุงรักษา ค่าที่บัก ค่าเบี้ยเลี้ยง... อ่านต่อ

Obama Foundation Scholars USA 2023-2024

4 มกราคม 2566   #ทุนการศึกษา

โครงการ Obama Foundation Scholars เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือจาก University of Columbia เพื่อเฟ้นหาผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลก
ทุนนี้จะให้การสนับสนุนในทุกหลักสูตรทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทั้งค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยงรายเดือนและความช่วยเหลืออื่นๆ
รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ัถึง วันที่ 19 มกราคม 2023 เวลา 17.00 น. ET
คุณสมบัติผู้สมัคร
-มีควา... อ่านต่อ

TCAS66: จุฬาฯ รอบที่ 3 Admission

27 ธันวาคม 2565   #การศึกษาต่อ

สรุปสัดส่วนคะแนนและเกณฑ์ขั้นต่ำ จุฬาฯ รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 66
สามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการ และอัปเดตต่างๆ ได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/tcas3.html
1.ลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS66 ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
2.ทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับทางมหาวิทยาลัยก่อนนะ
อ่านเพิ่มเติม
สัดส่วนคะแนน จุฬาฯ รอบที่ 3 Admission ประจำป... อ่านต่อ

Open House : Thaprachan Open House 2022

21 ธันวาคม 2565   #ทั่วไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัด Thaprachan Open House 2022 ในวันที่ 14-15 มกราคม 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
-แนะแนวคณะและหลักสูตร/รูปแบบการเรียนการสอน ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 11 โครงการ
สายบริหาร ได้แก่ BBA , IBMP, BE,
สายภาษา ได้แก่ BAS, SE$AS, PBIC
สายสังคม ได้แก่ LL.B. , BIR, PPE, SPD, CITU
-กิจกรรมการแสดงฯลฯ
-การแสดงดนตรี
-Talk Session (การศึกษา... อ่านต่อ

ทุนการศึกษา : วิศวฯ Qingdao University of Science and Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน

20 ธันวาคม 2565   #ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า Qingdao University of Science and Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิสวกรรมศาสตร์ (ม.ปลาย แผนวิทย์-คณิต) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566
-ทุนค่าเล่าเรียนและที่พักเต็มจำนวน ตลอดหลักสูตร
-เรียนเป็นภาษาจีน
ส่งหลักฐานการรับสมัคร ภายในวันที่ 20 มกราคม 66 ผ่านระบบออนไลน์ (ต... อ่านต่อ

Career Talk : เส้นทางสู่ Health Care

15 ธันวาคม 2565   #ทั่วไป

“เส้นทางการเรียนและการทำงาน สายอาชีพสุขภาพ (Healthcare Career)
โดย นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
-แพทย์หญิงแสนดี รัตนสมฤกษ์ (ตอ.70, แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล) คุณหมอผู้ผันตัว มาทำงานด้าน IT/Digital ผู้ก่อตั้งบริษัท เมดเอนไซ จำกัด startup ไทย ที่ทำระบบ software ให้โรงพยาบาล
-นายแพทย์ กันตพงศ์ ทองรงค์ (ตอ.71, แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ) คุณหมอ ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู และเจ้าของเพจ PYON... อ่านต่อ

ข้อปฏิบัติ การสอบ TGAT TPAT 2-5

9 ธันวาคม 2565   #การศึกษาต่อ

การสอบรายวิชา TGAT/TPAT 2-5

1. ข้อสอบ TGAT TPAT เป็นลิขสิทธิ์ของ ทปอ. และเป็นความลับ ไม่สามารถนำออกจากห้องสอบ, จด, ลอก, ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ได้ ถ้าฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

2. การจดสิ่งใดที่เกี่ยวกับข้อสอบลงบนสิ่งของ เช่น ยางลบ, กระดาษทิชชู่, บัตรประจำตัวผู้สอบ, เศษกระดาษ, อาจตีความได้ว่าเตรียมส่งต่อให้ผู้อื่น
ถือว่าเป็นการส่อทุจริต

3. ยางลบเป็นอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับลบข้อความที่ผิด การข... อ่านต่อ