ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 10

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

23 สิงหาคม 2564   #การศึกษาต่อ

การสมัครสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ เพื่อนำไปยื่นสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ทปอ. : สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการสอบ ตามกำหนดการดังนี้

9 ธันวาคม 64 ลงทะเบียนในระบบ TCAS 65
15-28 ธันวาคม 64 สมัครสอบ GAT/ PAT และวิชาสามัญ
21กุมภาพันธ์–21มีนาคม 65 พิมพ์ใบที่นั่งสอบ
10-13 มีนาคม 65... อ่านต่อ

กสพท. ประกาศหลักเกณฑ์การการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565

23 สิงหาคม 2564   #การศึกษาต่อ

กสพท : กลุ่มสถาบันการแพทย์แห่งประเทศไทย (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯ สัตวแทพย์)

คุณสมบัติ :
1. กำลังศึกษาต่อ ระดับ ม.6 และคาดว่าจะจบในปีการศึกษา ก่อนเดือนสิงหาคม 2565
2. ผู้ที่จะศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์ ต้องกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าเท่านั้น ฯลฯ

เกณฑ์การคัดเลือกฯ
วิชาสามัญ 70 % : วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) 40 %
คณิตศาสตร์ 1 20... อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เภสัชศาสตร์บัณฑิต

28 มิถุนายน 2564   #การศึกษาต่อ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ฯ ผู้จบการศึกษาฯ จะมีเส้นทางอาชีพ เช่น เภสัชกรในโรงพยาบาล เภสัชกรชุมขน เภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการผลิต การออบแบบยาและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการขึ้นทะเบียนยา เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอาง และยา เป็นต้น สนใจรายละเอียดของหลักสูตร ติดต่อ คณะเภสัชศาสตร์ มหา... อ่านต่อ

ทุน Global Korea Scholarship (KMOU)

28 มิถุนายน 2564   #การศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์ทุน Global Korea Scholarship (KMOU)
นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kmou.ac.kr หรือ www.studyinkorea.go.kr/en

ประชาสัมพันธ์ดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 (TCAS63)

23 มิถุนายน 2563   #การศึกษาต่อ

สอบตรง รอบพิเศษ มหิดลอินเตอร์(MUIC) จะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.muic.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี

3 พฤษภาคม 2560   #การศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560 นี้
---------------------------------------------------
คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร
1. จบ (หรือคาดว่าจะจบ) การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีคะแนน TOEFL PBT 550, iBT 80 หรือ IELTS 5.5
3. มีผลการเรียนรวม G.P.A. 2.64 (80%) ขึ้นไป

รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้

การเปิดรับคัดเลือกน... อ่านต่อ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3 พฤษภาคม 2560   #การศึกษาต่อ

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต (เอเชียศึกษา)
นักเรียนที่สนใจสมัครได้
** ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
สามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.su.ac.th/index.php อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวโครงการคัดเลือกนักศึกษากรณีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

23 มีนาคม 2560   #การศึกษาต่อ

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
- รับลงทะเบียน : รับ 30 คนแรกที่ลงทะเบียนก่อน
- วิธีการลงทะเบียน : ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก
https://docs.google.com/forms/d/1fsggFhGaksDIfC9h8FpPW4FJoIhA3utRplq95gulZqI/edit?usp=drive_web

- ปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 18:00 น.
ดูรายละเอียดการเปิดรับคัดเลือกนักศึกษากรณีพิเศษได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B9SM-FaHSDF_d1I0c3ZVVEFQZkk2RGJDWn... อ่านต่อ

โครงการการศึกษาเพื่อสันติภาพ (GEP/GEO)

28 กุมภาพันธ์ 2560   #การศึกษาต่อ

โครงการการศึกษาเพื่อสันติภาพ (GEP/GEO) เปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 เพื่อรับทุนไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาพร้อมพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ เยอรมัน สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก สเปน และฝรั่งเศส นอกจากนั้น GEP/GEO ยังมีโครง Community College ระยะเวลา 2 ปี สำหรับนักเรีย... อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

27 กุมภาพันธ์ 2560   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร