ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 10

แนะนำ : หลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา (MD-2DP)

2 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำหลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา (MD-2DP) (เรียนจบ 6 ปี ได้รับ 2 ปริญญา (ตรี + โท)
โดยมีสองหลักสูตรให้เลือกตามความสนใจ
(1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต + วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล
(2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต + วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ
ใครสนใจสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย
https://kku.world/i3ov5 อ่านต่อ

S-abroad 2023 : รับสมัครศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University of Advanced Science (KUAS)

1 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

Kyoto University of Advanced Science (KUAS) หนึ่งในสถาบันเอกชนชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาและออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนักศึกษาที่มุ่งมั่นอยากเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะเน้นไปที่การฝึกฝนด้านทักษะอาชีพและภาคปฏิบัติ ทั้งยังส่งเสริมความสามารถในระดับสากล ทำให้นักศึกษามีโอกาสสูงที่จะได้หาประสบการณ์ในเวทีโลก
นอกจากนี้ ยังมีทุนสนับสนุนสำหรับนักศ... อ่านต่อ

TCAS66. : วิศวะ จุฬา แนะนำการเตรียม ePortfolio

31 สิงหาคม 2565   #การศึกษาต่อ

ทีมงานวิชาการของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ให้คำแนะนำในการเตรียม #ePortfolio เพื่อใช้ยื่นสมัครเข้าเรียนผ่าน TCAS66 มาพร้อมตอบข้อสงสัยทุกคน
วันที่ 10 กันยายน 65 เวลา 9.00-12.00 เชิญสมัครผ่าน QR Code อ่านต่อ

หลักสูตร “วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล จุฬาฯ”

31 สิงหาคม 2565   #การศึกษาต่อ

หลักสูตร “วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล จุฬาฯ” (รออนุมัติหลักสูตร) หลักสูตรภาคปกติ ใหม่ล่าสุดจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ข้อเสนอการจัดการศึกษา Higher Education Sandbox ของ สป.อว. มีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการจัดหาสถานที่ฝึกงาน
- ค่าเทอม ประมาณ 25,000 บาท

ทำความรู้จักได้ที่ https://www.facebook.com/cedtengchula/?__cft__[0]=AZUx_mRgEQslfV6kP25ws3Owk3z67H6xveoY5... อ่านต่อ

TCAS66 : เตรียมความพร้อมก่อนการสมัคร SWU TCAS รอบ 1-2

30 สิงหาคม 2565   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศโครงการพิเศษ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ในรูปแบบ TCAS รอบ 1-2
นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการเตรียมตัว เพื่อการสมัครคัดเลือกศึกษาตอ ด้วยระบบ TCAS ที่ี https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/9320220830092156.pdf?fbclid=IwAR1O3DzwXRjJbeaWdHkFCdlaEUSsulVQRMdh-DONSxOsaPOf2CKmuSsElzs อ่านต่อ

TCAS66 คณะวิศวกรรมฯ จุฬาฯ ชี้แจงการเตรียมเอกสารเข้าระบบ E-Portfolio TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2566

30 สิงหาคม 2565   #การศึกษาต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวน 3 โครงการ คือ
โครงการโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาส... อ่านต่อ

TCAS66 สรุปแถลงการณ์ ทปอ. ล่าสุด 21 สค.65

29 สิงหาคม 2565   #การศึกษาต่อ

สรุปแถลงการณ์ ทปอ. เรื่อง ระบบการคัดเลือกฯ ล่าสุด 21 สค.65 ให้นักเรียน ม.6 ศึกษาที่ https://www.canva.com/design/DAFKqwFq0iQ/VFhoKRNBV7kE6kPrBAjNMg/view?utm_content=DAFKqwFq0iQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

TCAS66 : จำนวนรับ สัตวแพทย์ จุฬา

28 สิงหาคม 2565   #การศึกษาต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประกาศ จำนวนรับผ่าน #TCAS66
รับรวม 175 คน
รอบที่ 1 #Portfolio 2 โครงการ รวม 48 คน
รอบที่ 2 #โควตา 3 โครงการ รวม 22 คน
รอบที่ 3 #Admission รับผ่าน กสพท รวม 105 คน อ่านต่อ

TCAS66 : โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน

25 สิงหาคม 2565   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกาษโดยวิธีพิเศษ "โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน"
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนวิตกรรมการเกษตรและประมง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ,
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ),
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อส... อ่านต่อ

หลักสูตรใหม่ : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

24 สิงหาคม 2565   #การศึกษาต่อ

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรใหม่ มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยแอครอน University of Akron ประเทศอเมริกา
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร 0-2562-5555 ต่อ 646501-2 อ่านต่อ