ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 3

กสพท 67 : หลักเกณฑ์การสมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท)

8 สิงหาคม 2566   #การศึกษาต่อ

หลักเกณฑ์การสมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ประจำปีการศึกษา 2567 คลิ๊กที่ https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/67Rh8P2Ee6Pu0Qf7Vq4De2S.pdf

กสพท 67 : หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ฯ ประจำปีการศึกษา 2567

8 สิงหาคม 2566   #การศึกษาต่อ

กสพท : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คือ การรวมตัวของกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ จากสถาบันต่างๆ โดยมีหน้าที่ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่ 4 หลักสูตรข้างต้น และมีหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขการรับสมัคร เกณฑ์คัดเลือก ไปจนถึงการสัมภาษณ์
หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 คลิ๊กที่ https://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/67Rh8Ee6Pu0P1Qf7Vq4De2S.pd... อ่านต่อ

รับสมัครEJU

11 กรกฎาคม 2566   #การศึกษาต่อ

สมาคมนักเก่าญี่ปุ่นฯ เปิดรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

การสมัคร EJU ทางไปรษณีย์ (วันที่ 3 กรกฎาคม – 28 กรกฎาคม 2566)
(สอบวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566)

วิธีการสมัครสอบ EJU ทางไปรษณีย์ปฏิบัติดังนี้
1. กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์ค่าสมัคร 489 บาท(ค่าสมัคร 469 บาท และค่าส่งใบสมัคร 20 บาท)
- โอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย พหลโยธิน เลขที่บัญชี 014-268642-9
- ชื่อบัญชี... อ่านต่อ

โควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2567 (ทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา)

4 กรกฎาคม 2566   #การศึกษาต่อ

รับสมัคร คัดเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2567
ประเภทโควตา รอบ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธูรกิจ
คณะภาษาและการสื่อสารสากล
คุณสมบัติ
-กำลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน
-ผลการเรียน GPAX 4-5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
ประเภทโควตาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หุ่นยนต์ สสท ยุวชน กรังด์ปรีซ์ ประจำปีการศึกษา 2562-2566 จำนวน 36 ทีมสุดท้าย)
คุณสมบัติ... อ่านต่อ

การเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ 2024

3 กรกฎาคม 2566   #การศึกษาต่อ

การเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

BMAT 2023

23 มิถุนายน 2566   #การศึกษาต่อ

"BMAT” (BioMedical Admissions Test) เป็นข้อสอบของ Cambridge Assessment Admissions Testing ที่หลายๆ มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่าง กลุ่มคณะแพทยศาสตร์, กลุ่มคณะทันตแพทยศาสตร์ กลุ่มคณะเภสัชศาสตร์ และกลุ่มคณะสัตวแพทยศาสตร์
.ประเทศไทยจะมีการใช้คะแนน BMAT ใน TCAS รอบ 1 Portfolio และรอบรับตรงต่างๆ ทั้งหลักสูตรภาษาไทย, หลักสูตรนานาชาติ... อ่านต่อ

Study in India , Self-Financing Scheme for Foreign Nationals

12 มิถุนายน 2566   #การศึกษาต่อ

The self Financing Scheme for Thai Students for damission in Indian Colleges for the academic year 2023-2024
Available Courses \
Bachelor fo Pharmacy
Bachelor of Dental Surgery
Bachelor of Medicine and Surgery
Bachelor of Engineering
Bachelor of Architecture
Bachelor or Technology
Diploma in Pharmacy
Diploma in Engineering

For more information and application form, please send email t... อ่านต่อ

Admission : Chemistry Study Program , Universitas Islam Indonesia (UII)

8 มิถุนายน 2566   #การศึกษาต่อ

2023/2024 academic year, which will start in September 2023 . CSP UII has been internationally accredited by the Royal Society of Chemistry, the United Kingdom and ASIIN, Germany,
CSP UII has three research excellencies:
1.Electrochemistry for Environment and Renewable Energy
2.Development of Essential Oils
3.Isolation and Modification of Structure of Organic Compounds
In the 2023-2024 acade... อ่านต่อ

TCAS67 รอบ 1 เกณฑ์ แพทย์ รามาฯ

2 มิถุนายน 2566   #การศึกษาต่อ

TCAS67 รอบ Portfolio แพทย์ รามาฯ ม.มหิดล
เกณฑ์การคัดเลือก
สำหรับผู้ที่มีผลสอบ BMAT
1. มี GPAX 4-5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
2. มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS (Academic modules) ไม่ต่ำกว่า 6.5
3. มีคะแนน BMAT โดยมี 3 sessions ไม่ต่ำกว่า 12.0 และ section III (Quality of written English) ไม่ต่ำกว่า C
4. มี Portfolio ตามที่คณะกำหนด

สำหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบ BMAT... อ่านต่อ

Tcas66 รอบ4 ทันตฯ ม.พะเยา

27 พฤษภาคม 2566   #การศึกษาต่อ

Tcas 66 รอบ 4