ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 2

สัมมนา/workshop เทคนิคการสมัครเข้า Top U ฯ

13 มกราคม 2565   #ทั่วไป

งานแนะแนว จัดกิจกรรมสัมมนา/workshop เทคนิคการสมัครเข้า Top U และการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อสมัครเข้า Top U
นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom ในวันที่ 13 มค 65 เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

Meeting ID: 810 7909 8477
Passcode: triam2022

link zoom : https://us02web.zoom.us/j/81079098477?pwd=YTRXY1FremUxVUdlQzBuMGxvS0JEQT09 อ่านต่อ

รับสมัคร : นักศึกษาใหม่ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564

22 พฤศจิกายน 2564   #ทั่วไป

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ภาค 2/2564
กำหนดการ
1 ธันวาคม 64-24 มกราคม 65 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง internet www.iregis2.ru.ac.th
Download ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ได้ที่ www.iregis2.ru.ac.th
1 ธันวาคม 64-14 มกราคม 65 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลางทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)... อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : A Real Delight University : SDU Open House 2021"

19 พฤศจิกายน 2564   #ทั่วไป

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมงาน A Real Delight University : SDU Open House 2021"
กำหนดการ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meetings
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://openhouse.dusit.ac.th/
ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ : www.dusit.ac.th
สมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ : www.tcas.dusit.ac.th อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : "Social Sciences Open House" 65

19 พฤศจิกายน 2564   #ทั่วไป

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในคณะสังคมศาสตร์ ด้วยระบบ TCAS 65
หลักสูตรปริญญาตรี 8 หลักสูตร และโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ 6 โครงการ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ทางคณะฯ จึงกำหนดจัดงาน กิจกรรมเปิดบ้านคณะสังคมศาสตร์ "Social Sciences Open House" 65 ผ่าน Facebook Live ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อแนะนำหลักสูตร
พบกันทาง... อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : ห้องให้คำปรึกษา ดูแลใจ TU CARE

11 พฤศจิกายน 2564   #ทั่วไป

TU CARE ห้องให้คำปรึกษา ดูแลใจ แบบออนไลน์ ในสถานการณ์ covic 19
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ในการจัดบริการให้คำปรึกษา กับผู้ที่มีความวิตกกังวล ภาวะเครียด ฯลฯ โดยทีมงานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักให้คำปรึกษา เชี่ยวชาญ
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จิตบำบัด แบบ CBT : Cognitive behavioral therapy จากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมัครเข้ารับบริการได้ที่ https://page.... อ่านต่อ

การเตรียมตัวให้ "พร้อม" สำหรับ TCAS65

29 ตุลาคม 2564   #ทั่วไป

1. เลือกอาชีพของตนเองที่ชอบทำ/อยากทำ และมีความถนัด/ความสามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ไม่ยากและมีความสุขในการทำ
2. เลือกหลักสูตรและสถาบันที่สอน/ฝึกให้เรามีสมรรถนะในการทำงานตามที่เราต้องการ
3. วางแผนการสมัครคัดเลือกให้สอดคล้องกับผลงานโดยคำนึงถึงความสามารถของตนเอง
- ผลงาน/กิจกรรม/ผลการเรียน/คะแนนสอบ
- เกณฑ์คุณสมบัติ/เกณฑการคัดเลือกในรูปแบบ/รอบที่เหมาะสมกับตนเอง
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครคัดเลือก/การสอบคั... อ่านต่อ

SU4Life หลักสูตรระยะสั้น (ล่วงหน้า) มหาวิทยาลัยศิลปากร

26 กรกฎาคม 2564   #ทั่วไป

SU4Life เป็นเพลตฟอร์มการศึกษาใหม่ (การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เหมาะสมกับทุกวัย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาในระบบปกติที่ต้องสังกัดหลักสูตรและคณะวิชา
เรียนก่อนใคร : เรียนล่วงหน้า สะสมผลการเรียนและหน่วยกิตเพื่อเทียบโอน เมื่อมีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพิ่มพูนทักษะ : เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ใหม่ สะสมผลการเรียนและหน่วยกิต เพื่อขอรับปริญญาบัตร ในอนาคต
ต่อยอ... อ่านต่อ

ประกวดมารยาท วาดภาพดิจิทัล

28 มิถุนายน 2564   #ทั่วไป

โครงการ เท่อย่างไท โดย ไฟฟ้า ทีทีบี เชิญเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ประกวดอ่านฟังเสียง ประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 49 ปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พร้อมรางวัลทุนการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.เท่อย่างไทย.com โทร 06 2070 0088 06 2077 0099 อ่านต่อ

การเลื่อนกำหนดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563

18 มีนาคม 2564   #ทั่วไป

สถาบันทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET กำหนดดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากวันวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี สทศ.จึงประกาศเลื่อนกำหนดการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ไปเป็น วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564... อ่านต่อ

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดแววความถนัด

10 กรกฎาคม 2562   #ทั่วไป

ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบวัดแววความถนัด ผ่านทางเว็บไซต์ https://wudwaew.sesao1.go.th ให้ครบทั้ง 10 ด้าน ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562