ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 4

SU4Life หลักสูตรระยะสั้น (ล่วงหน้า) มหาวิทยาลัยศิลปากร

26 กรกฎาคม 2564   #ทั่วไป

SU4Life เป็นเพลตฟอร์มการศึกษาใหม่ (การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เหมาะสมกับทุกวัย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาในระบบปกติที่ต้องสังกัดหลักสูตรและคณะวิชา
เรียนก่อนใคร : เรียนล่วงหน้า สะสมผลการเรียนและหน่วยกิตเพื่อเทียบโอน เมื่อมีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพิ่มพูนทักษะ : เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ใหม่ สะสมผลการเรียนและหน่วยกิต เพื่อขอรับปริญญาบัตร ในอนาคต
ต่อยอ... อ่านต่อ

ประกวดมารยาท วาดภาพดิจิทัล

28 มิถุนายน 2564   #ทั่วไป

โครงการ เท่อย่างไท โดย ไฟฟ้า ทีทีบี เชิญเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ประกวดอ่านฟังเสียง ประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 49 ปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พร้อมรางวัลทุนการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.เท่อย่างไทย.com โทร 06 2070 0088 06 2077 0099 อ่านต่อ

การเลื่อนกำหนดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563

18 มีนาคม 2564   #ทั่วไป

สถาบันทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET กำหนดดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากวันวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี สทศ.จึงประกาศเลื่อนกำหนดการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ไปเป็น วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564... อ่านต่อ

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดแววความถนัด

10 กรกฎาคม 2562   #ทั่วไป

ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบวัดแววความถนัด ผ่านทางเว็บไซต์ https://wudwaew.sesao1.go.th ให้ครบทั้ง 10 ด้าน ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

ทดสอบเว็บไซต์

8 พฤษภาคม 2562   #ทั่วไป

เว็บไซต์งานแนะแนวอยู่ระหว่างการปรับปรุง

ขอความร่วมมือนักเรียนกรอกข้อมูลการศึกษาต่อ

1 พฤษภาคม 2560   #ทั่วไป

ขอความร่วมมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (ต.อ. ๗๗) กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ในระบบระเบียนสะสม โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่ใช้เข้าเครือข่ายไร้สาย หรือบัญชีผู้ใช้ Facebook จากนั้นจึงกรอกข้อมูลให้ครบจนขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวในทุกหมวดหมู่

ทั้งนี้ กรณีที่นักเรียนที่ยังไม่ทราบสถาบันที่เข้าศึกษาต่อ หรือรอสอบคัดเลือกใหม่ในปีการศึกษาถัดไป ให้เลือกสถานะตามสภาพและอัพเดตข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ย... อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับเข็มพระเกี้ยว

23 มีนาคม 2560   #ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับเข็มพระเกี้ยว
ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสโมสรอาจารย์

** แจ้งนักเรียนให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ และสามารถแก้ไข แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านข้อความเพจ หรือเข้ามาติดต่อที่ห้องแนะแนว และนำหลักฐานมายืนยันด้วยคะ

***ผู้ที่ยังไม่นำหลักฐานยืนยันให้มาส่งที่ห้องแนะแนว
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 สิ้นสุดเวลา 16.00 น.
หากไม่ส่งเอกสารยืนย... อ่านต่อ

โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรม ปีการศึกษา 2559

27 กุมภาพันธ์ 2560   #ทั่วไป

ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเดินทางโดยรถไฟ กิจกรรมที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมากมาย เช่น การตักบาตรสาธิต ฟังธรรม ชมภาพปริศนาธรรม สนทนาธรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ นมัสการพระบรมธาตุไชยา ชมพิพิธภัณฑ์สถานไชยา ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่คุณครูยงยุทธ โรจนวรเกียรติ ห้องแนะแนว ตึก 2 อ่านต่อ