ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 3

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ siit online roadshow ep5

9 ตุลาคม 2564   #เตรียมสอบ

Sirindhorn International institute of Technology จัดกิจกรรมแนะนำสถาบัน หลักสูตร ทุนการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ online road show ep.5 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา13.00-15.00 น. ผ่าน zoom โดยสแกน. QRCode ตามภาพด้านล่าและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่.... https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBKvHk_6TOlktWQKubuyIro0WNE-Lf7NlycRMddUIb399rbg/viewform อ่านต่อ

กิจกรรม MDCU Road Show 2021

23 กันยายน 2564   #เตรียมสอบ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ . แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม การสนับสนุนงานวิจัยของนิสิต การเสนองานวิจัยของนิสิตทั้งในและต่างประเทศและการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้พิจารณาในการเลือกสถาบันการศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล vdo conference บน application zoom ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น อ่านต่อ

แนะนำหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 กันยายน 2564   #เตรียมสอบ

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 https://admission.md.chula.ac.th/
หรือสอบถาม โทร. 02 256 4454 (08.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ได้ที่ https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity/videos/279846813690164/ อ่านต่อ

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 กรกฎาคม 2564   #เตรียมสอบ

JASSO รับสมัครสอบ EJU (Examination for Japanese Univetsity) ครั้งที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ ที่จะไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรีฯ โดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กค 64 ที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ โทร.02-357-1241/-5 หรือ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น โทร.02-661-7057
กำหนดสอบ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
หลักฐาน รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใ... อ่านต่อ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน วาย.เอฟ.ยู yfu

28 มิถุนายน 2564   #เตรียมสอบ

ัYouth of Understanding International Exchange YFU โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ใน 23 ประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2565-2566 รุ่นที่ 25 ติดต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Learning Internaional โทรศัพท์ 02 965 8793 02 965 8794 โทรสาร 02 965 8795 อีเมล [email protected] อ่านต่อ

โครงการ PIM Young Creative Program

22 มิถุนายน 2564   #เตรียมสอบ

โครงการ PIM Young Creative Program ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจในด้านภาษาอังกฤษนักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดในภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับใบเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วม...........เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น ............... อ่านต่อ

งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

23 มีนาคม 2560   #เตรียมสอบ

จะมีทุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาแนะนำ

ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ อมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ

Providence Education Language Immersion Camp (PELIC)

28 กุมภาพันธ์ 2560   #เตรียมสอบ

Providence Education Language Immersion Camp (PELIC) จะคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป โดยให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทางด้าน Liberal Arts ประเทศอเมริกา นักเรียนที่สนใจสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pelicthailand.com อ่านต่อ

โครงการต่างๆ

27 กุมภาพันธ์ 2560   #เตรียมสอบ

โครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย และ โครงการสร้างฝันปั้นสุดยอดนักขาย