ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 6

TCAS66 update

26 กรกฎาคม 2565   #การศึกษาต่อ

ปรับปฏิทิน TCAS66

TCAS66 update

26 กรกฎาคม 2565   #การศึกษาต่อ

ปรับปฏิทิน TCAS66

TCAS66 update

26 กรกฎาคม 2565   #การศึกษาต่อ

ปรับปฏิทิน TCAS66

TCAS66 : รอบ 1-2 เกณฑ์ขั้นต่ำ มธ

21 กรกฎาคม 2565   #การศึกษาต่อ

มหาวิธรรมศาสตร์ประกาศ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ใน TCAS66. รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และรอบ 2 โควต้า คลิ๊กดูที่ https://www.tuadmissions.in.th/img/2022072009363815.pdf ในโครงการต่อไปนี้
.
✅โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
✅โครงการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
✅โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
✅โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน. และ สสวท.)
✅โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอ... อ่านต่อ

TCAS66 : เกณฑ์คะแนน -ค่าน้ำหนัก คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20 กรกฎาคม 2565   #การศึกษาต่อ

เกณฑ์คะแนน-ค่าน้ำหนัก ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

แนะนำ วิทยาลัยนานาชาติมิยาซากิ (MIC)

5 กรกฎาคม 2565   #การศึกษาต่อ

วิทยาลัยนานาชาติมิยาซากิ (宮崎国際大学, มิยาซากิ Kokusai Daigaku )เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในKiyotake มิยาซากิ , ญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 โดย Miyazaki Gakuen ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี 1939 มีคณะวิชาศิลปศาสตร์ระหว่างประเทศ
ประธาน เคโกะ ยามาชิตะ
คณบดี Anderson Passos
ที่ตั้ง คาโนะ คิโยทาเกะ โช
จังหวัด มิยาซากิ
School of International Liberal Arts มีพื้นฐานมาจากสังคมศาสตร์และมน... อ่านต่อ

แนะนำหลักสูตรนานาชาติ สถาปัตยกรรมศาสตร์

5 กรกฎาคม 2565   #การศึกษาต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวยิทยาลัยเทคดนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี โท เอก
ระดับปริญญาตรี มี 6 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 ปี
สาชาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี
สาขาวิชาภูมิสาถปัตยกรรม 5 ปี
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 4 ปี
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี
สาขาวิชาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (หลักสูตรพหุวิทยาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

สนใจศึ... อ่านต่อ

วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 มิถุนายน 2565   #การศึกษาต่อ

Explore the World of Music, Opens the Door to Your Stage!
สัมผัสโลกของดนตรี เปิดประตูสู่เวทีของคุณ!
Mahidol Music "Cultivating Inspiration and Creativity”...

ประกาศฯ การรายงานผลการศึกษาต่อฯ

19 พฤษภาคม 2565   #การศึกษาต่อ

ขอความร่วมมือนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 82 ทุกคน เข้าระบบ ระเบียนสะสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลสถานะ และผลการศึกษาต่อ ที่ https://cumulative.triamudom.ac.th/ อ่านต่อ

TCAS65 สาธิตขั้นตอนยืนยันสิทธิ์

15 พฤษภาคม 2565   #การศึกษาต่อ

17 พค 65 17.00 น สาธิตขั้นตอนยืนยันสิทธิ์ รอบ 3 admissions 65