ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 7

Apply 2023 Lingnan University

2 ธันวาคม 2565   #การศึกษาต่อ

Lingnan University (ฮ่องกง)
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันนี้ - 7 ธันวาคม 2565
นักเรียนที่สนใจหรือประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อ ให้ติดต่อหาครูแนะแนวประจำห้องเรียนภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ

Quota Admission for Academic Year 2023

22 พฤศจิกายน 2565   #การศึกษาต่อ

The school Architecture and Design, King Mongkut's Univefrsity or Technology Thonburi is offering Quota Admission for the Academic Year 2023 to some selected schools that we believe share the same goal. 6 Quota
-Architecture
-Interior Architecture
-Landscape Architecture
-Design Innovation
-Communtcation Design
-Multiple Intelligences for Design Integration (MIDI)
Requirements of Q... อ่านต่อ

TCAS66 สมัครสอบ TPAT วันสุดท้าย

20 พฤศจิกายน 2565   #การศึกษาต่อ

UPDATE: จำนวนที่นั่งเหลือ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น.
การสมัครสอบ สำหรับ CBT (Computer-Based Test)
รอบ 2 (ที่นั่งว่าง) เท่านั้น!
เฉพาะรายวิชา TPAT2, TPAT4 และ TPAT5

TCAS66 คณะศิลปกรรม มธ สาขา การแปลและล่ามในยุคดิจิทัล

16 พฤศจิกายน 2565   #การศึกษาต่อ

ศิลปศาสตร์ มธ.เปิดสาขาใหม่! การแปลและล่ามในยุคดิจิทัล"รับรุ่นแรก TCAS66 40 ที่นั่ง
.
สาขานี้เรียนเกี่ยวกับการเป็นนักแปลหรือล่ามที่เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ที่คนทำอาชีพนี้ใช้กัน สาขานี้ก็จะตอบโจทย์มากๆ เพราะจุดประสงค์ของหลักสูตรการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล จะผลิตนักแปลและล่ามมืออาชีพ ที่มีความสามารถในการใช้ภาษา ที่ไม่เพียงแต่เก่งเรื่อทฤษฎี แต่ภาคปฏิบัติก็ต้องเก... อ่านต่อ

Admission 2023: CU-MEDi International Medical Program

12 พฤศจิกายน 2565   #การศึกษาต่อ

Admission Announcement for Academic Year 2023

The Faculty of Medicine , Chulalongkorn University would like to invite outstanding bachelor’s degree recipients of any field to join the CU-MEDi International Medical Program for the academic year 2023.

Please check the official admission announcement via https://cu-medi.md.chula.ac.th/admission/#Announcement for more details. The application p... อ่านต่อ

TCAS66 รอบ2 โควตาโรงเรียนเตรียมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

10 พฤศจิกายน 2565   #การศึกษาต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) "โครงการรับนักศึกษาโควตาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ประจำปีการศึกษา 2566 (วิศวฯ บางมด)" ให้โควตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 5 คน
เกณฑ์การรับสมัคร :
1. คุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัคร
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตขั้นต่ำที่กำ... อ่านต่อ

Tcas66 : นิติจุฬาฯ

9 พฤศจิกายน 2565   #การศึกษาต่อ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) จำนวน 5 คน
ติดตามรายละเอียดhttp://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/31.law_r1-66.pdf?fbclid=IwAR0YNoK1M3CLOP9EM3mp-vgcG3YM_3fjtoTlFzC-Qco8m1joK-10EG_MDZ8 อ่านต่อ

TCAS66 รอบ1 วิศวกรรมศาสตร์ เหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ

6 พฤศจิกายน 2565   #การศึกษาต่อ

ด่วน! หลักสูตร วิศวกรรมทรัพยากรธรณี ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร TCAS รอบ1 (Portfolio) 4-14 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.admissions.chula.ac.th/tcas1.html อ่านต่อ

TCAS66 : สมัคร TGAT TPAT

5 พฤศจิกายน 2565   #การศึกษาต่อ

1-10 พฤศจิกายน 65 สมัคร สอบ TGAT TPAT2-5 นะคะ ที่https://www.mytcas.com/

TCAS66 การเตรียมอุปกรณ์เข้าห้องสอบ

28 ตุลาคม 2565   #การศึกษาต่อ

การเตรียมอุปกรณ์ฯ เข้าห้องสอบ TGAT TPAT A-Level