ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 2

Portugal Scholarships 2023 (Fully Funded )

1 กันยายน 2565   #ทุนการศึกษา

Portuguese Universities เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก มีมาตรฐานการศึกษาระดับสูง
ที่ตั้ง : ยุโรปใต้
ระยะเวลารับทุน ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาโท 2 ปี
ปริญญาเอก 3 ปี
ทุนการศึกษาโปรตุเกสเต็มทุน 2023
ประเทศทุนการศึกษา: โปรตุเกส
ระดับปริญญา: ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
ความครอบคลุมทางการเงิน: 50%-100%

รายชื่อมหาวิทยา... อ่านต่อ

Erasmus University Fully Funded Scholarships in Netherland

1 กันยายน 2565   #ทุนการศึกษา

Each year the Erasmus University (EU) of Holland offers fully funded scholarships in Netherland to all international non-European applicants. The EU Fully Funded scholarships in Holland are financed by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science and Erasmus University Rotterdam. This scholarship is supposed to financially support all non-European students for bachelor’s and master’s degre... อ่านต่อ

ทุนการศึกษา : ปริญญาตรี ประเทศเยอรมัน

29 สิงหาคม 2565   #ทุนการศึกษา

แนะนำ ทุนการศึกษาปริญญาตรี ประเทศเยอรมัน
1. Deutschlandstipendium Program (DAAD Scholarship)
หลักสูตรที่เปิดรับ : ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
รูปแบบทุน : เบี้ยเลี้ยงรายเดือนมูลค่า 300 ยูโร (ประมาณ 10,800 บาท)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.deutschlandstipendium.de/deutschlandstipendium/de/services/english/the-deutschlandstipendium-best-of-both-worlds-for-students

2. Friedrich Ebert Sti... อ่านต่อ

ทุนการศึกษา: ทุน Audrey A. Brinkman Memorial ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ USA ปี 2022-2223

29 สิงหาคม 2565   #ทุนการศึกษา

Indiana University Bloomington เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ จัดอยู่ในกลุ่ม R1: Doctoral Universities ที่มีการวิจัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ทุน Audrey A. Brinkman Memorial Undergraduate Scholarships เป็นทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี ที่ USA เพื่อดึงดูดและสนับสนุนนักศึกษาดีเด่น
คุณสมบัติ:
– มีผลการเรียนดี
– นักศึกษาจากทุกสัญชาติ
– ลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครขอ... อ่านต่อ

พี่เตรียมฯ เล่าเรื่อง : เส้นทางเป็นนักเรียนทุนการศึกษาต่อฯ

28 สิงหาคม 2565   #ทุนการศึกษา

ฟังประสบการณ์ การเตรียมตัวเพื่อเป็นนักเรียนทุนการศึกษาต่อจากรุ่นพี่ ต.อ.82
King Scholar + Freeman Scholar Journey

ทุนการศึกษา 2023 : Nanzan University, Japan

10 สิงหาคม 2565   #ทุนการศึกษา

สมาคมนักเรียนญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ให้ทุนนักเรียน เพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา Policy Studies Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566
จำนวน 2 ทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี
2.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาม.ปลาย (จะต้องสำเร็๗การศึกษาในเดือน มีนาคม 2566 (ของปีการศึกษา 2565)
3.เกรด 3.5 (ของแต่ละปี ม.4-6)
4.มีความพร้อม สมบูรณ์ทาง... อ่านต่อ

ทุนโครงการ สควค. 66 ป.ตรี-ป.โท 6 ปี จบแล้วบรรจุเป็นครู สพฐ.

4 สิงหาคม 2565   #ทุนการศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ 10 แห่ง เตรียมพร้อมรับสมัครคัดเลือก “ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2566” ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องถึงปริญญาโท กำหนดให้ศึกษาหลักสูตรปกติในประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อเนื่องระดับปริญญาโท 2 ปี รวม... อ่านต่อ

การเตรียมตัวสอบทุนสิงคโปร์

3 สิงหาคม 2565   #ทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ การเตรียมตัวสอบทุนสิงคโปร์ (จากนักเรียนที่ได้รับทุน ปีการศึกษา 2565)

โดยการบรรยายผ่าน Zoom application
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 (วันพรุ่งนี้)
เวลา 16.00-17.00 (เวลาประเทศไทย)

นักเรียนที่สนใจ ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/5jBnLakqKtWHvPo68

ปล. ขอความกรุณาลงทะเบียน เพื่อที่ครูแนะแนวจะได้จัด zoom ให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนที่สนใจ หลังลงทะเบี... อ่านต่อ

แหล่งสืบค้นข้อมูลทุนการศึกษา

20 กรกฎาคม 2565   #ทุนการศึกษา

หน่วยงานที่พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา เพื่ออุดหนุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ทุนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ทุนการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นทุนอุดหนุนการศึกษา แบ่งเป็น ทุนรางวัลเรียนดี ทุนสร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เว็บไซต์: https://www.chula.ac.th/admissions/scholarships/
นอกจากเว็บไซต์รวมทุนการศึกษาหลาย... อ่านต่อ

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว : TIU 2023

19 กรกฎาคม 2565   #ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว Tokyo International University : TIU เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งปี ค.ศ.1965 ยึดถือปรัชญา บ่มเพาะให้นักศึกษามีแนวคิดเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง มุ่งมั่นขยายการศึกษานานาชาติที่เน้นภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และมีสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง ปัจจุบัน ที่ไอยู มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 6,600 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวน 1,300 คน จากกว่า 68 ประเทศทั่วโลก
ที่ตั้ง :... อ่านต่อ