ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 11

TCAS66 : โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน

25 สิงหาคม 2565   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกาษโดยวิธีพิเศษ "โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน"
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนวิตกรรมการเกษตรและประมง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ,
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ),
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อส... อ่านต่อ

หลักสูตรใหม่ : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

24 สิงหาคม 2565   #การศึกษาต่อ

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรใหม่ มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยแอครอน University of Akron ประเทศอเมริกา
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร 0-2562-5555 ต่อ 646501-2 อ่านต่อ

TCAS66 : ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบ 1

18 สิงหาคม 2565   #การศึกษาต่อ

ม.เทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ตามระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio
-กำหนดรับสมัคร 1-30 กันยายน 65
-สมัครที่ เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
-สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัคร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการทางการศึกษา
โทร. 0-4422-3014 0-4422-3015 0-44... อ่านต่อ

กสพท66 การเตรียมตัวฯ

3 สิงหาคม 2565   #การศึกษาต่อ

กสพท: กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดระเบียนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทางการแพทย์ ดังนี้
ปีการศึกษา 2566 กำหนดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทางการแพทย์ จำนวน 2,308 คน ดังนี้
คณะแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน จำนวนรับ 1141 คน
คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน จำนวนรับ 390 คน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน จำนวนรับ 490 คน
คณะเภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน จำนวนรับ 287 คน

การเตรียมตัว เพ... อ่านต่อ

Undergraduate opportunities day

30 กรกฎาคม 2565   #การศึกษาต่อ

กลุ่มนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ในการยื่นสมัครศึกษาต่อในUniversity of Cambridg และ University of OXford เล่าประสบการณ์การเขียนใบสมัครให้ได้รับการพิจารณา จาก มหาวิทยาลัย จอง UK ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 65 เวลา 13.00-18.00 น. ที่ Empire Tower (Sathorn room) ฟรี ลงทะเบียนที่ https://www.eventbrite.co.uk/e/roadmap-to-world-class-education-tickets-389549512077 อ่านต่อ

TCAS66 update

26 กรกฎาคม 2565   #การศึกษาต่อ

ปรับปฏิทิน TCAS66

TCAS66 update

26 กรกฎาคม 2565   #การศึกษาต่อ

ปรับปฏิทิน TCAS66

TCAS66 update

26 กรกฎาคม 2565   #การศึกษาต่อ

ปรับปฏิทิน TCAS66

TCAS66 : รอบ 1-2 เกณฑ์ขั้นต่ำ มธ

21 กรกฎาคม 2565   #การศึกษาต่อ

มหาวิธรรมศาสตร์ประกาศ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ใน TCAS66. รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และรอบ 2 โควต้า คลิ๊กดูที่ https://www.tuadmissions.in.th/img/2022072009363815.pdf ในโครงการต่อไปนี้
.
✅โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
✅โครงการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
✅โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
✅โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน. และ สสวท.)
✅โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอ... อ่านต่อ