ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 14

เตรียม' TCAS 65 : ข้อสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ

1 ธันวาคม 2564   #การศึกษาต่อ

นักเรียนสามารถศึกษาโครงสร้าง/ตัวอย่างของแบบทดสอบทางการศึกษา GAT/PAT และวิชาสามัญ เพื่อใช้คะแนนยื่นสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ในปี 2556
- โครงสร้างข้อสอบ (Exam Blueprint)
- ตัวอย่างข้อสอบ (Sample Questions)
ที่
https://blueprint.mytcas.com/?fbclid=IwAR0LV7WAO8nDBIozx3zAJ0CwZ13LXd2oSQVU9gZWWghneK9vYX9J5IqfFBo อ่านต่อ

เตรียม' TCAS 65 : 9 ธันวาคม 64 เริ่มลงทะเบียน เข้าระบบ TCAS65

26 พฤศจิกายน 2564   #การศึกษาต่อ

ให้นักเรียนม.6 ที่ประสงค์ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ เข้าลงทะเบียนไว้ในระบบคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย หรือ TCAS65 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไปใช้เลขบัตรประชาชน ในการยืนยันตัวตนในระบบ เพื่อเตรียมตัวสมัครสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ในเว็ปไซต์ https://www.mytcas.com/ อ่านต่อ

การเตรียมตัว สมัครสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ปี 2565

25 พฤศจิกายน 2564   #การศึกษาต่อ

นักเรียน ม.6 เตรียมตัวลงทะเบียน ใน https://www.mytcas.com/ เพื่อสมัครสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ปี 2565
1. ค้นหาข้อมูลหลักสูตร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก ที่เปิดรับในรอบ 1- 3 ที่ www.mytcas.com โดยพิมพ์ชื่อหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัย ที่ “ค้นหาข้อมูลที่ต้องการศึกษา” ตั้งแต่
19 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
2.ศึกษา เกณฑ์การคัดเลือกศึกษาต่อในคณะ/มหาวิทยาลัยที่สนใจ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย “ปร... อ่านต่อ

แนะนำ : หลักสูตรปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์

22 พฤศจิกายน 2564   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดหลักสูตรปริญญาตรีนิวซีแลนด์แบบไฮบริด รายละเอียดดังนี้
1. นักเรียนสามารถเริ่มเรียนระดับปริญญาตรี ที่ประเทศไทยในชั้นเรียนจริง 30% และชั้นเรียนออนไลน์ 70% เป็นเวลา 8 เดือน สาขาวิชาธุรกิจ
2. เมื่อประเทศนิวซีแลนด์เปิดประเทศ สามารถย้ายไปเรียนที่นิวซีแลนด์ ในเทอมที่ 2
3. เมื่อเรียนจบ 8 เดือน แล้วสามารถเลือกไปเรียนมหาวิทยาลัย... อ่านต่อ

รับสมัคร : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565

19 พฤศจิกายน 2564   #การศึกษาต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และกระบวนการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565
กำหนดการรับสมัคร : รอบ Early Admission วันที่ 9-24 ธันวาคม 2564 และ
รอบ Admission เดือน มีนาคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://chem.eng.chula.ac... อ่านต่อ

TCAS 1 : คณะเกษตร กำแพงแสน

19 พฤศจิกายน 2564   #การศึกษาต่อ

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อคณะเกษตร ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS 1
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ / สาขาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร/สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร/สาขาสัตวศาสตร์
คุณสมบัติ : บุตรหลานเกษตรกร และนักเรียนทั่วไปที่ไม่ใช่บุตรหลานเกษตรกร
รับสมัคร วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณอุทัยวรรณ เจกบุตร... อ่านต่อ

ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565

22 ตุลาคม 2564   #การศึกษาต่อ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565
1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
2. ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 28 ทุน
3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
4. ทุนวิวัฒน์ใชยานุสรณ์... อ่านต่อ

TCAS65 mahidol

12 ตุลาคม 2564   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัมหิดล รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS65 ผ่านระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยมหิดล รับจำนวนทั้งสิ้น 5,370 ที่นั่ง จาก 20 คณะ 5 สถาบันสมทบ
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในปีนี้มีการรับ 2 รอบย่อย คือ
รอบ 1/1 ตั้งแต่ 15 ต.ค.-5พ.ย. 64
รอบ 1/2 ตั้งแต่ 1 ธ.ค.-24 ธ.ค. 64
เพิ่มขั้นตอน "การยืนยันสิทธิ์ภายใน" ผ่านระบบ MU-TCA... อ่านต่อ

โควต้าพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สมโภช 2565

23 กันยายน 2564   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ฯ ให้โควต้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุระกิจใน 11 สาขา
คุณสมบัติ GPAX 2.25-2.50
จำนวนรับ สาขาวิชาละ 5 คน
กำหนดการสมัคร ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
สมัครที่ : สแกน QR Code และกรอกข้อมูล
ติดต่อสอบถาม : สนง.คณบดี โทร 02-. . 222-2814ต่อ 5350 อ่านต่อ

TCAS65 รอบที่ 1 (Portfolio) แพทย์ จุฬาฯ

17 กันยายน 2564   #การศึกษาต่อ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

สามารถดูรายะเอียดได้ที่ https://admission.md.chula.ac.th/
หรือสอบถาม โทร. 02 256 4454 (08.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

#DEK65 #TCAS65 #PORT65 #mdcu #แพทย์จุฬาฯ อ่านต่อ