ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 15

TCAS65 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 กันยายน 2564   #การศึกษาต่อ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ กสพท ทปอ ดังนี้

TCAS 65 รอบ1 Portfolio
กำหนดการคัดเลือก
เปิดรับสมัคร : 16 – 29 กันยายน 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก : 19 ตุลาคม 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : 30 ธันวาคม 64
ตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : 12 มกราคม 65
สอบ... อ่านต่อ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 จุฬา

11 กันยายน 2564   #การศึกษาต่อ

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 จะต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS65

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย อ่านต่อ

MFU. TCAS65 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

8 กันยายน 2564   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร 4 รอบ
รอบที่ 1 Portfolio
รอบที่ 2 Quota
รอบที่ 3 Admission
รอบที่ 4 Direct Admission
หลักสูตร 35 สำนักวิชา 14
ติดตามกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ Admission@MFU
admission.mfu.ac.th
โทร.0-5391-7034
รู้จักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่... อ่านต่อ

ทุน Diana Koh เรียนต่อปริญญาตรีที่ Singapore Management University

8 กันยายน 2564   #การศึกษาต่อ

Singapore Management University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐที่ดีที่สุดในสิงคโปร์ มุ่งมั่นที่จะผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของโลกเพื่อผลิตผู้นำแห่งอนาคตในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ความรู้ใหม่ หรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ https://youtu.be/8EUX0DzJmKM
ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาหญิงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือ... อ่านต่อ

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

23 สิงหาคม 2564   #การศึกษาต่อ

การสมัครสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ เพื่อนำไปยื่นสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ทปอ. : สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการสอบ ตามกำหนดการดังนี้

9 ธันวาคม 64 ลงทะเบียนในระบบ TCAS 65
15-28 ธันวาคม 64 สมัครสอบ GAT/ PAT และวิชาสามัญ
21กุมภาพันธ์–21มีนาคม 65 พิมพ์ใบที่นั่งสอบ
10-13 มีนาคม 65... อ่านต่อ

กสพท. ประกาศหลักเกณฑ์การการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565

23 สิงหาคม 2564   #การศึกษาต่อ

กสพท : กลุ่มสถาบันการแพทย์แห่งประเทศไทย (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯ สัตวแทพย์)

คุณสมบัติ :
1. กำลังศึกษาต่อ ระดับ ม.6 และคาดว่าจะจบในปีการศึกษา ก่อนเดือนสิงหาคม 2565
2. ผู้ที่จะศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์ ต้องกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าเท่านั้น ฯลฯ

เกณฑ์การคัดเลือกฯ
วิชาสามัญ 70 % : วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) 40 %
คณิตศาสตร์ 1 20... อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เภสัชศาสตร์บัณฑิต

28 มิถุนายน 2564   #การศึกษาต่อ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ฯ ผู้จบการศึกษาฯ จะมีเส้นทางอาชีพ เช่น เภสัชกรในโรงพยาบาล เภสัชกรชุมขน เภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการผลิต การออบแบบยาและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการขึ้นทะเบียนยา เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอาง และยา เป็นต้น สนใจรายละเอียดของหลักสูตร ติดต่อ คณะเภสัชศาสตร์ มหา... อ่านต่อ

ทุน Global Korea Scholarship (KMOU)

28 มิถุนายน 2564   #การศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์ทุน Global Korea Scholarship (KMOU)
นักเรียนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kmou.ac.kr หรือ www.studyinkorea.go.kr/en

ประชาสัมพันธ์ดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 (TCAS63)

23 มิถุนายน 2563   #การศึกษาต่อ

สอบตรง รอบพิเศษ มหิดลอินเตอร์(MUIC) จะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.muic.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี

3 พฤษภาคม 2560   #การศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2560 นี้
---------------------------------------------------
คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร
1. จบ (หรือคาดว่าจะจบ) การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีคะแนน TOEFL PBT 550, iBT 80 หรือ IELTS 5.5
3. มีผลการเรียนรวม G.P.A. 2.64 (80%) ขึ้นไป

รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้

การเปิดรับคัดเลือกน... อ่านต่อ