ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 4

ทุน Fulbright Foreign Language TeacheAssistant Program : FLTA 66

28 มีนาคม 2565   #ทุนการศึกษา

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุน ทุน Fulbright Foreign Language TeacheAssistant Program : FLTA ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อไปสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (9 เดือน)
กำหนดการ 7 มีนาคม-30 พฤษภาคม 2565
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีไทย ไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาใน สหรัฐอเมริกา
2. เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ไม่เกิน 35 ปี
3. TOEFL 79... อ่านต่อ

ทุนการศึกษาต่อ ม ปลาย ประเทศสิงคโปร์

24 มีนาคม 2565   #ทุนการศึกษา

กระทรวงศึกษาฯ สิงคโปร์ ได้ประกาศทุนสำหรับนักเรียนไทยที่อยากไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ ในระดับ - ม.ปลาย แบบฟรี ค่าเรียน ค่าอยู่ ไม่ต้องใช้คืน! เพื่อให้นักเรียนจากทั่ว ASEAN รวมถึงไทย ได้โอกาสมาพัฒนาทักษะสำคัญ เช่น ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร และการใช้ชีวิต
คุณสมบัติ
1. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับชำนาญ (Proficient)
2. มีผลการสอบและเกรดที่ดีสม่ำเสมอในโรงเรียน
3. มีประวัติที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเภทข... อ่านต่อ

ทุนรัฐบาลไต้หวัน

21 มกราคม 2565   #ทุนการศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/337467783021980/posts/4216561648445888/

ทุนการศึกษามูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

14 มกราคม 2565   #ทุนการศึกษา

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์
1.ศึกษาต่อใน 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์, ม.มหิดล
2.ศึกษาต่อใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ แพทย์ศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ครุ... อ่านต่อ

รับสมัคร : ชิงทุนรัฐบาล กพ

2 ธันวาคม 2564   #ทุนการศึกษา

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ดังนี้
ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 143 ทุน
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) จำนวน 26 ทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.ocsc.go.th/scholarship
http://scholar.ocsc.go.th
http://uis.ocsc.go.th อ่านต่อ

ทุนการศึกษา APU : Ritsumeikan Asia Pacific University

19 พฤศจิกายน 2564   #ทุนการศึกษา

Ritsumeikan Asia Pacific University : APU เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ของประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครทุนเพื่อศึกษาต่อในปี 2565
ภาคการศึกษาที่สองของปีการศึกษา 2565 (FALL 2022)

กำหนดเปิดรับสมัครทุน : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 - 26 มกราคม 2565

ติดต่อที่ สำนักงานเอพียูประเทศไทย อาคารเสริมมิตร ห้อง 1015 ชั้น 10 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กท 10110
โทรฯ 02 6657 145 092 4515 520 e-mail :... อ่านต่อ

ทุนการศึกษาต่อ HKU 2022

10 พฤศจิกายน 2564   #ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยฮ่องกง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2022 โดยพิจารณานักเรียนที่ยื่นใบสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยฮ่องกง ทางออนไลน์ และได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนจากโรงเรียน จำนวน 5 ทุน
HeforShe IMPACT Champion Scholarships
Hon Pin Scholarship for Nigerian Students
HKU Belt and Road Scholarships
HKU Foundation Scholarships for International Medallists
คุณสมบัติ (อย่างใดอย่างหนี่ง)
1. ผ... อ่านต่อ

ทุนรัฐบาลไทย ประจำปี 2565

10 พฤศจิกายน 2564   #ทุนการศึกษา

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565
1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
2. ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 28 ทุน
3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
4. ทุนวิวัฒน์ใชยานุสรณ์ จำนวน 2 ทุน
5. ทุนบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด จำนวน 2 ทุน
คุณสมบัติผู้สมัครแข่งขันเพื่อรับทุน
1. เป็นผู้ที่กำ... อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

29 ตุลาคม 2564   #ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มอบทุนการศึกษาเรียนดี จำนวน 8 ทุน
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 50 % ในคณะทรัยพากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คุณสมบัติ
1. GPA 4-6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
การสมัคร : กรอกข้อมูลการสมัครที่ https://misreg.csc.ku.ac.th/admission
ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2564-1... อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

29 ตุลาคม 2564   #ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มอบทุนการศึกษา "ทุนกระจายโอกาสทางการศึกษา"
คุณสมบัติ
1.เป็นนักเรียนม.6
2.GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
3.รายได้ผู้ปกครองรวมไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
4.นักเรียนต้องมีคุณสมบัติตามที่กองทุน กยศ.กำหนด
5.มีความประพฤติดี ขยัน เมตตา กรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ทุนการศึกษาที่ได้รับ
1.ค่าเล่าเรียนส่วนต่างจาก กยศ. ตลอด 4 ปี ตามจ่ายจริง
2.ค่าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยา... อ่านต่อ